Order of the Allied Masonic Degrees

Deze orde, die niet in Nederland werkzaam is, is ontstaan in 1879 door de samenvoeging van een aantal loges van diverse ordes die tot dan toe onafhankelijk werkten en geen centraal gezag aanvaardden. In dat jaar werd in Engeland het Grand Council voor deze orde opgericht.
In eerste instantie sloten de graden Grand High Priest, St. Lawrence the Martyr, the Red Cross of Babylon en de Knights of Constantinople zich bij dit Grand Council aan. Zo'n twintig jaar later hadden zich nog drie graden aangesloten: Grand Tyler of Solomon, een van de graden van de Secret Monitor en de Order of Holy Wisdom, die de Knight Templar Priests graden omvatte.
Toen in 1923 het Grand College of Holy Royal Arch Knight Templar Priests werd opgericht verliet deze orde de Allied Masonic Degrees. In 1931 ging de Secret Monitor zelfstandig verder.
Begin 2000 bestond het Grand Council uit 134 conclaven, de meeste in Gemenebestlanden en Hong Kong en een drietal in Spanje. Het aantal Nederlanders dat lid is van deze orde is beperkt.
In de Verenigde Staten bestaat is deze orde uitgebreider dan in Engeland. Daar maken bijvoorbeeld de Royal Ark Mariner-graad, de Secret Monitor en de Orde van Eri deel uit van de Allied Masonic Degrees. De Amerikaanse ritualen voor al deze graden zijn op deze CD-Rom opgenomen.
Op dit moment kent de orde een vijftal graden:

Om in deze Orde toegelaten te worden moet men Merkmeester zijn.
Installatierituaal voor Meester in de Graad van St. Lawrence the Martyr

Op onze CD-Rom Vrijmetselarij zijn de statuten en de amerikaanse ritualen van deze orde gepubliceerd. Op de CD-Rom York Rite Invitational Orders Library is een groot aantal andere teksten en ritualen van deze orde gepubliceerd.

home