Orde van Vrijmetselaren van het Heilig Koninklijk Gewelf onder het Groot-Kapittel der Nederlanden.

 

Deze organisatievorm werd in 1948 in Nederland geïntroduceerd. Een plaatselijke afdeling draagt de naam ‘Kapittel’ en zij die tien maal achtentwintig dagen of langer de Graad van Meester-vrijmetselaar bezitten kunnen tot het lidmaatschap van een dergelijk Kapittel uitgenodigd worden. Het huishoudelijk reglement stelt nog enkele andere voorwaarden. In de praktijk duurt het tegenwoordig minimaal een jaar voordat een Meester uitgenodigd wordt tot het lidmaatschap.
Met name in de Angelsaksische landen heeft deze vorm van Vrijmetselarij – in de wandeling doorgaans aangeduid met ‘Royal Arch’ – wortel geschoten. In de Amerikaanse vrijmetselarij is dit de eerste vervolgstap in de zogenaamde York Rite Masonry.
De rituele achtergrond is het oudtestamentische gegeven van de herbouw van de Tempel van Salomo. Het rituaal moet de 'zoekers' een dieper inzicht geven in de aard van het opperwezen.
Het thema van deze graad is: Eendracht, Vrede en Waarheid.
Gemiddeld wordt er zo'n vijf keer per jaar samengekomen in een 'open kapittel'.
Er zijn op dit moment 24 kapittels, waarvan eentje in Paramaribo (Suriname). In totaal heeft deze orde zo’n 1700 leden.

Nos Vinxit Libertas 1, Amsterdam (studiekapittel)
De Sluitsteen 2, Amsterdam
Triple Tau 3, Amsterdam
Zwaard en Troffel 4, Groningen
De Binding 6, Rotterdam
De Gouden Cirkel 8, Den Haag
Zebulon 9, Haarlem
Invenimus 10, Amersfoort
De Gouden Driehoek 11, Den Haag (inmiddels opgeheven)
De Leeuw van Judah 13, Hengelo
De Gouden Schake 14, Arnhem
De Gouden Sleutel 15, Paramaribo
De Regenboog 16, Zaandam
Lux et Pax 17, Eindhoven
Eurekamen 19, Utrecht
Relation 22, Vlissingen
De Twaalf Stammen 23, Zwolle
Dr. Caron 24, Bussum (inmiddels opgeheven)
Het Derde Teken 25, Amstelveen (inmiddels opgeheven)
Getrouwheid 26, Emmen
De Zes Lichten 27, Heerenveen
Concord 28, Rotterdam
Koning Salomo 29, Delft (inmiddels opgeheven)
Het Verbond 30, Bergen op Zoom
Het Sticht 31, Amersfoort (inmiddels opgeheven)
Har Harmoriah 32, Gouda
Mergelland 33, Maastricht
Haganum 34, Leiden
Het Zegel van Salomo 35, Alkmaar
 

Het rituaal voor de Verheffing van Ridder van het Heilig Koninklijk Gewelf vertoont grote overeenkomsten met een rituaal voor een van de Graden van de Schotse Ritus, dat van Graad van Ridder van het Koninklijk Gewelf. In beide gevallen gaat het om de ontdekking van een geheim gewelf bij de bouw van de Tempel van Salomo, waar een steen, met daarop de naam van God, gevonden wordt. Het rituaal voor de verheffing van de Principes (bestuurders) vult dit rituaal nog iets aan.

Vanuit deze Orde kunnen leden zich aansluiten bij enkele andere vervolggraden, zoals: Order of Royal and Select Masters, de Orde van Merkmeesters, de Order of the Red Cross of Constantine, en de Orde van de Tempel.

Statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Heilig Koninklijk Gewelf
Wetboek van de Orde van Vrijmetselaren onder het Heilig Koninklijk Gewelf      
Reglement op de Regalia, 2001     
Jaarverslag Grootkapittel 2000        

Op onze CD-Roms Vrijmetselarij en York Rite Library is nog een aantal engelse, franse, amerikaanse en nieuw-zeelandse ritualen voor deze graad gepubliceerd.


Home