Council of Knight Masons


Deze Orde is in Nederland niet actief. Hij is ontstaan in 1923 in Ierland en in 1936 overgebracht naar de Verenigde Staten. Daar is de Orde verder uitgegroeid en bestaat nu uit zo'n 70 councils, met bijna 7000 leden.
In Ierland is de Orde nauwelijks van enige betekenis, in Schotland vallen deze graden onder het Royal Arch Chapter.

In deze Orde wordt in een drietal graden gewerkt:

Deze graden vertellen het verhaal van Zerubbabel en van de herbouw van de tweede tempel in Jeruzalem. Deze graad heeft dwarsverbanden met die van het Heilig Koninklijk Gewelf en die van Red Cross of Babylon bij de Allied Masonic Degrees. Het thema van deze graden komt ook voor bij een van de graden in de Schotse Ritus, die van Ridder van het Oosten of van de Degen (15)en bij een van de Historische Graden onder het Hoofdkapittel: Ridder van de Degen en van het Oosten.
Om voor deze Orde uitgenodigd te worden moet men de graden van Royal Arch en Merkvrijmetselarij hebben doorlopen.

Rituaal voor de installatie van officieren.
Op de CD-Rom York Rite Invitational Orders Library is een groot aantal andere teksten en ritualen van deze orde gepubliceerd.


home