Holy Royal Arch Knight Templar Priests and Order of Holy Wisdom


Een Ridder van de Tempel die bovendien voorzittend meester van een loge in de symbolieke graden is (geweest) kan bovendien lid worden van de Knight Templar Priests. Sinds 1984 vindt de beoefening van deze graad ook in Nederland plaats, tegenwoordig in een drietal 'Tabernacles'. Dat zijn:

Deze Tabernakels vallen onder het District The Netherlands, dat op haar beurt weer valt onder de hoofdzetel van deze orde, gevestigd in York.
Er kunnen maximaal 33 Ridder-Priesters lid zijn van een Tabernacle. Begin 2000 waren 91 vrijmetselaars lid van een Nederlands Tabernakel. In 2019 telden de Nederlandse Tabernakels 87 leden, waaronder een aantal Belgische vrijmetselaars.

Deze Orde bestaat uit een 32-tal Graden, waarvan er slechts in ééntje gewerkt wordt, de 32e, de overigen worden bij communicatie verleend.

I° Funeral Master
II° Master of the Blue or Knight of Solomon
III° Most Excellent Master
IV° Excellent Mason and Master of the Veils
V° Sublime Master of Jacob's Wrestle
VI° Fugitive Mark
VII° Architect
VIII° Order of the Scarlet Cord of Knight of Rahab
IX° Knight of the Three Kings or The Balance
X° Knight of the North
XI° Knight of the South
XII° Knight of Patmos or Philippi
XIII° Knight of Redemption
XIV° Knight of Death or Elysium
XV° Knight of the Holy Grave
XVI° Knight of the Christian Mark
XVII° Knight of Bethany
XVIII° Knight of the Royal Prussian Blue
XIX° Knight of Eleusis
XX° Knight of Palestine
XXI° Knight of St. John the Baptist
XXII° Knight of the Cross
XXIII° Knight of the Black Cross
XXIV° Knight of the White Cross
XXV° Knight of the White Cross Torpichen
XXVI° Knight of the Suspended Cross of Babylon
XXVII° Knight of the Red Cross of Jerusalem
XXVIII° Knight of the Red Cross or Roseae Crucis
XXIX° Knight of the Triple Cross
XXX° Grand Cross of St. John
XXXI° Made free from Harodim
XXXII° Holy Royal Arch Knight Templar Priest

Het rituaal voor deze laatste graad bestaat hoofdzakelijk uit passages uit het Oude en Nieuwe Testament. Het is gebaseerd op de openbaringen van Johannes en op enkele andere apocalyptische boeken. De Kandidaat stelt een pelgrim voor, op weg naar het hemelse Jeruzalem.
De Kandidaat wordt geleid naar een zevental kolommen, geplaatst in de vorm van een driehoek. Bij elk van deze kolommen krijgt hij instructies en een woord. Na enkele instructies moet hij met zijn Staf van Geloof een rots splijten.
Nadat hij de zevende kolom is gepasseerd wordt de Kandidaat tot de Preceptor geleid, die hem ontvangt in de naam van de Grote Melchizedek.

In 2014 werd de Order of Holy Wisdom gereintroduceerd als een aparte graad. In het verleden werd in deze graad gewerkt, maar als gevolg van de omslachtige en kostbare benodigdheden raakte hij in ongebruik. Het oorspronkelijke rituaal is herschreven zodat het alle essenties bevat, maar aanmerkelijk praktischer. Alle 'Ridders van de Tempel' die in juni 2014 lid waren werden automatisch lid van de Order of Holy Wisdom, leden die na die tijd ingewijd werden moeten ook in deze orde worden opgenomen. De opname in deze Orde vindt eenmaal per jaar plaats tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Nederlandse District op de vierde zaterdag van april.
Lidmaatschap van deze orde is noodzakelijk om Hoge Priester te worden.

Rituaal voor Installatie van een Hoge Priester
Amerikaans rituaal, 1952

Op onze CD-Rom Vrijmetselarij is onder meer het Engelse rituaal, de statuten en diverse publicaties van deze orde te lezen. Op de CD-Rom York Rite Invitational Orders Library is een groot aantal andere teksten en ritualen van deze orde gepubliceerd.


Home