Order of the Eastern Star

 

 

Deze orde werd in 1876 in de Verenigde Staten gesticht door vrijmetselaars en hun vrouwen. Lid kunnen zijn echtgenotes, weduwen, moeders, dochters en zusters van vrijmetselaars, alsmede vrijmetselaars zelf. Vrouwelijke leden van de Eastern Star kunnen echter niet de mannenloges bezoeken.

Een inwijding in deze orde houdt in dat de verhalen van een aantal vrouwen uit de Bijbel wordt verteld: Ada, Ruth, Esther, Martha en Electa (deze laatste komt niet in de Bijbel voor). De boodschap van die verhalen is dat een lid van de Eastern Star de deugden die deze vrouwen bezaten, moet navolgen. Deze deugden kan men omschrijven als: trouw, integriteit, geloof, opofferingsgezindheid en naastenliefde.

De Eastern Star is een van de zogenaamde adoptief-ordes, ordes die werken onder verantwoordelijkheid van een vrijmetselaarsloge. De inwijdingen worden geleid door een meester-vrijmetselaar, de dagelijkse leiding is in handen van een ‘Worthy Matron’.

 

De orde claimt wereldwijd zo’n 1 miljoen leden te hebben. Het grootste deel van de leden is in de VS te vinden. Daarnaast zijn afdelingen in Canada, de Caribische eilanden en Duitsland. Voor zover bekend is deze orde nooit in Nederland actief geweest. Wel is er vóór de oprichting van de Orde van Weefsters (Orde Vitae Feminea Textura) door de oprichters enige tijd sprake geweest van het opzetten van een Nederlandse tak van de Eastern Star. Dit werd door het Grootoosten niet geduld.

Oorspronkelijk bestond de Eastern Star uit drie graden: de Eastern Star, Queen of the South en de Order of the Amaranth. In 1921 is de Amaranth een zelfstandige orde geworden.
Vanuit de Order of the Eastern Star is voor jonge meisjes de Order of Rainbow for Girls opgericht.

 

De ritualen en de statuten van deze orde zijn te lezen in onze download Adoptive Rite Library.


home