Order of the Amaranth

 

Deze orde, die openstaat voor mannen en vrouwen, ontleent haar naam aan de denkbeeldige bloem die altijd bloeit. In 1873 werd deze orde opgericht in de Verenigde Staten van Amerika. Oorspronkelijk was het de derde graad van de Order of the Eastern Star. In 1921 zijn deze twee orden uit elkaar gegaan en vanaf die datum is een lidmaatschap van de Eastern Star niet meer noodzakelijk voor opname in de Amaranth.

Het rituaal van de Amaranth draait om Waarheid, Geloof, Wijsheid en Liefdadigheid. De orde staat open voor Meester-vrijmetselaars en vrouwelijke familieleden.

De orde is actief in de V.S., Canada, Australi, Nieuw-Zeeland, Filippijnen, en volgens eigen zeggen ook in Engeland, Ierland en Schotland. Het aantal leden bereikte in 1961 het hoogtepunt, iets meer dan 100.000, eind 1994 waren dat er nog maar zo'n 44.000.

Het rituaal van deze orde is te lezen op onze CD-Rom Vrijmetselarij.


home