Orde van Weefsters Vita Feminea Textura

 

 

In tegenstelling tot de ons omringende landen kent Nederland geen vrijmetselarij die uitsluitend voor vrouwen toegankelijk is. Daarvoor in de plaats is, vanuit de Orde van Vrijmetselaren, in 1947 een orde opgericht die uitsluitend voor vrouwen toegankelijk is, de Orde van Weefsters. Deze orde hanteert symboliek afkomstig van het weven.

Ze werkt in een drietal graden: Spinster, Weefster en Ontwerpster. De ritualen van deze drie graden zijn gebaseerd op de drie eerste vrijmetselaarsgraden: Leerling, Gezel en Meester.

 

De Weefsters zijn georganiseerd in plaatselijke loges:

Alkmaar

Vita Animo Concipere Est

Amsterdam

Ludus Sacer

Apeldoorn Via Lucis

Bilthoven

Alma Mater (in 2003 omgevormd tot een werkgroep)

Bussum

Sophia Omnia Vincit

Delft

Catena Aurea

Groningen Fons Vitae

Heerenveen

Quintessens

Hengelo

Sciviam

s-Hertogenbosch

Het Elfde Licht

Kampen

Aletheia

Leiden

Rosa Ventorum

Velp

Panta Rhei

Velsen Zuid

Vita Vera

Zeist De Cirkel

Zwolle

Kring Op dit moment is het ledental ongeveer vijfhonderd. De meeste leden waren oorspronkelijk echtgenotes van leden van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, de laatste jaren zijn er meer en meer dames zonder deze achtergrond toegetreden.
In 2001 heeft er een afsplitsing plaatsgevonden van een aantal dames dat verder is gegaan als de Orde van Vrije Weefsters Vinculum Verum


Home