Orde van Vrije Weefsters Vinculum Verum


Deze orde werd in 2001 opgericht als afsplitsing van de Orde van Weefsters Vita Feminea Textura. De loge Anabasis uit Dordrecht en een aantal dames uit het land konden zich niet vinden in de structuur van de Weefsters en zetten daarop hun eigen orde op.
Deze nieuwe orde wordt gekenmerkt door een horizontale organisatiestructuur. Naast een handjevol leden in Nederland zijn ook de meeste Franse dames die waren aangesloten bij Vita Feminea Textura met deze nieuwe orde meegegaan.
De graden en ritualen zijn gebaseerd op die van de Weefsters. Ook deze orde kent de graden Spinster, Weefster en Ontwerpster.
Uit een voorlichtingsfolder van de orde: "Zo verbeeldt Spinnen het rustige proces van zelfreflectie. Het is het spinnen van de levensdraad, om deze te kunnen inweven in het grote geheel van de schepping.
Na de inwijding tot Spinster volgt na ongeveer een jaar de inwijding tot Weefster. Daarin wordt aandacht geschonken aan het Weven, ons functioneren in de wereld. Tenslotte volgt, na weer een jaar, de derde fase, die van het Ontwerpen. Vormgeven aan eigen leven, in relatie tot datgene wat onze rede te boven gaat, staat hierbij centraal."
Op dit moment zijn twee kringen actief, een in Dordrecht en een in Almelo. Het is de bedoeling dat beide kringen in de toekomst zich zullen ontwikkelen tot loges.

statuten Vinculum Verum


Home