United Religious, Military, and Masonic Orders of the Temple, and of St.John of Jerusalem, Palestine, Rhodes, and Malta, of England, and the Provinces overseas.

In 1969 werd de eerste preceptorij van deze orde in Nederland opgericht. Deze orde is in Engeland, Schotland en de Verenigde Staten sinds de tweede helft van de 18e eeuw bekend. Hierin wordt de ‘Tempelieren-traditie’ van de Vrijmetselarij op een bijzondere wijze bewaard. De Orde kent drie ‘graden’: die van ‘Knight of the Temple and the Holy Sepulchre (Knight Templar), 'Knight of St. Paul' en ‘Knight Hospitaller of St. John of Jerusalem, Palestine, Rhodes and Malta (Knight of Malta). In de Graad Knight of St. Paul wordt niet gewerkt, deze wordt bij communicatie verleend bij de installatie tot Knight of Malta. De Knight Templars hebben een Preceptor als voorzitter, de Knights of Malta een Prior.

Het lidmaatschap van de orde staat open voor Vrijmetselaren die het christelijk geloof belijden, althans een gelofte willen afleggen op de Drie-eenheid, en de graad van Ridder van het H:: K:: G:: hebben verkregen. Kandidaten dienen te worden voorgedragen door twee leden van de orde. De langstzittende leden van de provinciale priorijen kunnen uitgenodigd worden om lid te worden van de Holy Order of Knights Beneficent of the Holy City. Voor echtgenotes en weduwen van leden van deze orde staat in de V.S. het lidmaatschap open van de Social Order of the Beauceant.

Eind 2013 was een twaalftal preceptorijen met ongeveer 270 leden van deze orde actief in Nederland:

 
Op onze CD-Roms Vrijmetselarij en York Rite Library zijn onder meer Amerikaanse en oudere Engelse ritualen te lezen, alsmede de statuten en de geschiedenis van de orde.

home