Social Order of the Beauceant

 

Deze orde is in 1890 in Denver, Colorado opgericht door een aantal leden van de maçonnieke Knights Templar Orde. Het is een gezelligheidsvereniging die open staat voor echtgenotes en weduwes van leden van de Order of the Temple. De leden zetten zich in voor liefdadige doelen.
Het thema van de orde is: ‘Geloof, Trouw en Liefde voor God, de Orde van Tempelridders en elkaar’. Er is één graad, de inwijdingsgraad.
Voor zover bekend is de orde nooit buiten de V.S. actief geweest. Volgens eigen opgave zou ze nu ongeveer 6.000 leden tellen.

Rituaal voor de installatie van officieren.


home