Holy Order of Knights Beneficent of the Holy City


Deze orde, die ook bekend staat onder haar Franse naam Chevaliers Bienfaisant de la Citť Sainte, is ontstaan uit een oude Engelse vrijmetselaarsstroming, de Strict Observance. Aanhangers van deze stroming waren er van overtuigd dat de vrijmetselarij rechtstreeks afstamde van de kruisvaarders. In 1782 werd de Strict Observance tijdens een conferentie in het Zwitserse Wilhelmsbad opgeheven en kwam daaruit voort de Knights Beneficent of the Holy City.
De orde bestaat uit de volgende graden:
1. Entered Apprentice (wordt verleend in de symbolische loges);
2. Fellowcraft (wordt verleend in de symbolische loges);
3. Master Mason (wordt verleend in de symbolische loges);
4a. Scottish Master of St. Andrew; in deze graad wordt verwezen naar de traditie van de Tempel van Salomon en de blijvende aanwezigheid van de goddelijke openbaring. De conclusie is dat, ondanks de verwoesting van de eerste tempel de kennis van de God van IsraŽl bewaard bleef.
4b. Perfect Master of St. Andrew; waarin de legende rond de tweede tempel centraal staat. Eťn van de bouwers dringt door in de graftombe van Hiram Abiff op zoek naar het verloren woord. Zijn inspanningen worden beloond met de herrijzenis van de bouwmeester in analogie met die van Christus. Er wordt een christelijke beduiding gegeven aan de letters van de naam van de bouwmeester en het verwijst naar de komst van het nieuwe Jeruzalem.
5. Squire Novice; verhaalt van de legende dat aan het begin van het christelijke tijdperk antieke wijsheden in de heilige stad door St. Marcus werden omgevormd tot christelijke waarheden. Het was, uit veiligheidsoverwegingen, noodzakelijk dat dezen alleen mondeling werd doorgegeven, wat geschiedde en zo werden de tempelridders uiteindelijk de houders van deze kennis.
6. Knight Beneficent of the Holy City; in deze laatste graad wordt aan de kandidaat onthuld dat op het hoogtepunt van de oude Egyptische beschaving en zelfs bij Orpheus, Pythagoras en Plato een religieuze leer bestond die gelijk was aan die van het christendom. Verder wordt gesteld dat het ridderschap in de heilige stad de enige weg was naar God en ware verlichting.
Deze graad wordt tegenwoordig in een zestal Groot-Priorijen beoefend: Zwitserland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Engeland, Duitsland en BelgiŽ. Van de Belgische Groot-Priorij is een enkele Nederlandse vrijmetselaar lid. Lidmaatschap is uitsluitend voorbehouden aan de langstzittende leden van de provinciale- en groot-priorijen van de Orde van de Tempel.
Bijeenkomsten van deze orde vinden eigenlijk alleen plaats bij installatie van een nieuw lid.

Rituaal voor de CBCS van de Great Priory of America

 


home