Masonic and Military Order of the Red Cross of Constantine


Deze orde wordt door veel vrijmetselaars gezien als een van de hoogst bereikbare doelen in de vrijmetselarij.

De Orde is in haar huidige vorm opgericht in 1865. De naam komt van de legende van de Romeinse keizer Constantijn, die in zijn strijd om de macht vlak voor de veldslag bij Saxa Rubra in het jaar 312, met zijn rivaal keizer Maxentius het visioen kreeg van God, die hem opdroeg al zijn soldaten te voorzien van een rood kruis op hun wapenrusting; dan zou Constantijn overwinnen. Aldus geschiedde en Constantijn bekeerde zich tot het Christendom.

De orde kent een vijftal graden:

De ridders van het Red Cross of Constantine komen bijeen in conclaven, de ridders van de andere twee orden in commanderijen.

Het Rituaal voor de installatie als Knight of the Red Cross of Constantine draait om de geheime doctrine geassocieerd met het 'Labarum', de overwinningsvlag met het rode kruis; het bouwstuk handelt onder meer over het Romeinse College van Architecten.

Het Rituaal voor de installatie als Knight of the Holy Sepulchre baseert zich op de drie dagen tussen de kruisiging van Jezus Christus en zijn opstanding.

Het Rituaal voor de installatie als Knight of St. John the Evangelist gaat over de oprichting van de Johanniter Orde en geeft een christelijke uitleg van de symbolische graden en van die van het Heilig Koninklijk Gewelf.

Het College van 'Priests-Masons' staat alleen open voor de ridders die vice-voorzitter zijn van een Conclaaf. Ingewijden in deze graad krijgen de titel 'Eerwaarde Eusebius'. Dit wordt uitgevoerd in het Rituaal voor de Consecratie van Viceroy.

De Senaat van 'Princes-Mason' tot slot is alleen toegankelijk voor hen die hebben gediend als voorzitter van een Conclaaf. De leden van deze graad stellen Keizer Constantijn voor. Dit Rituaal voor de troonsbestijging van de sovereign besluit deze orde.

Deze Orde stelt als eisen aan haar leden dat dezen lid zijn van de Royal Arch en een gelofte af leggen te werken in naam van de Christelijke Drie-eenheid.

De lokale afdelingen van deze Orde heten Conclaven. Het eerste Conclaaf in Nederland werd in 1985 opgericht. In 1990 werden de Nederlandse en Belgische Conclaven ondergebracht onder de Divisie Benelux, die rechtstreeks valt onder het 'Grand Imperial Conclave' van de Orde.

Inmiddels bestaat de Divisie Benelux uit een tiental Conclaven:

 Het aantal leden van een Conclaaf is gelimiteerd.

 Op onze download Vrijmetselarij is een boekje over de geschiedenis van deze orde gepubliceerd. Op de download York Rite Invitational Orders Library is een groot aantal andere teksten en ritualen van deze orde gepubliceerd.


home