Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland

 

Deze Orde – in de wandeling de ‘Hoge Graden’ genoemd, hoewel thans slechts in één Graad wordt gewerkt - werd in 1803 gesticht. De plaatselijke afdelingen van deze Grootmacht heten ‘Kapittels’. Tot het lidmaatschap van een Kapittel kan men zich aanmelden als men minimaal een jaar de Graad van Meester-Vrijmetselaar bezit. Tot een aantal jaren geleden was reglementair vastgelegd dat een kandidaat minimaal twee jaar actief Meester-Vrijmetselaar moest zijn.

In het buitenland kent men een organisatievorm als onderhavige niet, zij het wel dat deze typisch Nederlandse vorm veel overeenkomst vertoont met de 18e graad (Ridder van het Rozekruis) van de zogenaamde Aloude en Aangenomen Schotse Ritus en daarmee wat het bezoekrecht betreft over en weer gelijk wordt gesteld.

De eveneens tot de Hoge Graden behorende graden van Elu, Ridder van Sint Andries en Ridder van het Oosten en de Degen worden bij communicatie, dus zonder verder ceremonieel verleend. Deze voorafgaande graden worden de Historische Graden genoemd.

Het gaat in deze graad om het zoeken en het vinden van het verloren meesterwoord, en met name om een nieuw aspect van dit woord.

De Graad kent twee uitgangspunten:

Als de mens zich openstelt voor de gedachte, dat het hem alleen door het brengen van offers mogelijk kan worden gemaakt door te groeien naar een hoger geestelijk niveau, naar een bewustzijnsfase van hogere orde, zal hij ook bereid zijn het lijden te aanvaarden als iets, dat onverbrekelijk met het bestaan hier op aarde verbonden is.

Met dat inzicht wordt het aanvaarden van lijden niet zo zeer een berusting als wel een blijmoedig dragen van het kruis, en wordt het kruis symbool van aards leven en lijden tot zinnebeeld van een hoger leven, dat ‘in liefde bloeiende’ is. De roos is dan aan het kruis ontgroeid.

Het rituaal voor de Graad van Souverein Prins van het Rozekruis is zeer christelijk getint. De rode draad geeft aan dat het het lijden is en het brengen van offers, dat de mens tot een ander mens zou maken. Die andere mens, na het ontdekken van zichzelf in zijn diepste wezen en het vinden van het Woord, zou dan de liefde in een ander licht bezien. Een nieuw licht, dat voor hem geopenbaard wordt en dat aan zijn liefdesbeginsel een diep-spirituele inhoud geeft. Daarnaast kent de orde een zeer eenvoudig rituaal voor de benoeming van de voorzitter en andere bestuurders van de Kapittels.

Het thema van deze graad is: Geloof, Hoop en Liefde.

Onder het Hoofdkapittel vallen in Nederland 31 kapittels en vier kapittels op Aruba, de Antillen en in Suriname. De Orde had in 2004 in Nederland 1443 leden, de vier Arubaanse/Curacaose/Surinaamse kapittels 184 Het ledental is in de afgelopen 25 jaar bijna gehalveerd.

La Bien Aimée 1, Amsterdam
L’Union Royale 2, Den Haag
Concordia Vincit Animos 3, Amsterdam
De Gelderse Broederschap 4, Arnhem
Willem Frederik 5, Amsterdam
Ultrajectina 6, Utrecht
La Flamboyante 7, Dordrecht
Le Profond Silence 8, Deventer
De Vriendschap 9, Den Haag (inmiddels opgeheven)
L’Union Provinciale 10, Groningen
Vicit Vim Virtus 11, Haarlem
Gooi- en Eemland 12, Hilversum
Noord-Holland 13, Zaandam (inmiddels opgeheven)
De Delta 14, Den Haag
Silentium 15, Delft (inmiddels opgeheven)
De Eendracht 16, Rotterdam
Concordia 17, Breda
De Rode Roos 18, Den Haag
Silentio et Fide 19, Den Haag
De Phoenix 20, Utrecht
Agapè 21, Bussum
La Charité 22, Amsterdam
De Pelikaan 23, Apeldoorn
Erasmus 24, Rotterdam
Fides Frisia 25, Leeuwarden
De Markerroos 26, Enschede
Rosa Rubra 27, Bilthoven
D’Eglantier 28, Roermond
Via Lucis 29, Rotterdam
Het Lichtend Kruis 30, Alkmaar
Kennemerroos 31, Haarlem (inmiddels opgeheven)
Het Zuiderkruis 32, Terneuzen
De Eenhoorn 33, Eindhoven
De Gelderse Roos 35, Wageningen
Het Rozekruis 36, Kampen

De Vergenoeging Curacao
El Sol Naciente, Oranjestad - Aruba
Concordia Creat Feliciam, Suriname
Faja Lobi, Paramaribo - Suriname
Gewoonlijk komen de kapittels zo'n 8 maal per jaar samen in een 'open kapittel' of een 'ronde'.

Ook de gemengde vrijmetselarij kent de Rozekruisgraad.
Beschrijvingsbrief Hoofdkapittel 1999
Beschrijvingsbrief Hoofdkapittel 2004    
Op onze CD-Rom zijn tevens de ritualen uit 1803, 1853, 1885 en 1917 gepubliceerd.


Home