International Order of the Alhambra

 

De The International Order of the Alhambra is gesticht in 1904 in Brooklyn, New York, als een ontspanningsgezelschap van de Knights of Columbus. Het richt zich verder op het behoud van Rooms-Katholieke historische plaatsen en liefdadigheid. Er zijn lokale afdelingen in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Japan en het caribisch gebied.
De orde staat open voor leden van de Knights of Columbus die de derde of vierde graad in die orde hebben bereikt. Dit houdt automatisch in dat leden het mannelijke geslacht moeten hebben, goed katholiek en ouder dan 18 jaar zijn. Kandidaten dienen te worden uitgenodigd; in 1989 waren er ongeveer 9,500 leden.
Ondanks het feit dat deze orde nooit de de Rooms-Katholieke kerk of door de Knights of Columbus is erkend, zijn verschillende kerkvorsten lid geweest, waaronder de pausen Paulus VI en Johannes Paulus II. Deze steun heeft een gestage terugloop in het ledental niet kunnen weerhouden.
De inwijdingsrite van de orde is gebaseerd op de christelijke herovering van Spanje en ontleend zijn naam aan het Alhambra, waarvan de verovering in 1492 het eind van de Moorse bezetting sinds 711 betekende. Het rituaal is zo uitgebreid dat alleen de grotere
“caravans” (loges) de beschikking hebben over alle requisieten. De kleinere caravans moeten hun materiaal lenen van het hoofdkantoor.
De regalia zijn gebaseerd op die van de Shriners: in parades zijn Alhambra-leden (Sir Nobles) gekleed in kleurrijke, pseudo-moorse kostuums en worden begeleid door kamelen. De meeste caravans dragen namen die zijn afgeleid van het Moorse Spanje, zoals Salamanca, Algeciras, Guzera, en Zamora; de oudste, nog bestaande caravan is Abd er Rahman. In 1990 waren er ongeveer 200 caravans, die grotendeels autonoom werken. Het bestuur is een gekozen Grand Divan, voorgezeten door een Grand Commander. Het hoofdbestuur wordt gevoerd door een vijftienkoppige Council of Viziers (Supreme Divan), die wordt gekozen op de tweejaarlijkse conventie.
De grondwet en reglementen heten Al-Sunna. Het gebruik van deze term kan voor een moslim krenkend zijn, het is een toevoegsel aan de Koran met de uitspraken en handelingen van de Profeet en is de basis voor de Islamitische wet van de Soennieten.
De liefdadigheid van de orde richt zich voornamelijk op geestelijk en lichamelijk gehandicapten, veelal met speciale aandacht voor kinderen. Net als de Shriners bij de vrijmetselarij gaat de fondsenwerving hier ook vaak gepaard met luidruchtige feesten.


Home