Knights of ColumbusDe Knights of Columbus werden in 1882 in New Haven, Connecticut USA gesticht als broederschap. De organisatie heeft een religieus (Rooms-Katholiek) en patriottisch karakter en is, zoals zoveel broederschappen voornamelijk actief op het gebied van levensverzekeringen.
De gebruikelijke term ‘Katholieke vrijmetselaars’ voor deze orde is accuraat te noemen. Veel katholieken hebben deze orde gebruikt om zo het pauselijke verbod op de vrijmetselarij te omzeilen en toch lid te worden van een broederschap.
Net zoals vrijmetselarij werken de Knights of Columbus in verschillende graden. De eerste drie, Admission, Formation en Knighthood, zijn vergelijkbaar met die van Leerling, Gezel en Meesterbij de gewone vrijmetselarij. Deze graden werden geďntroduceerd bij de oprichting van de orde. Rond 1900 werd daar een vierde graad aan toegevoegd, die refereert naar de hogere graden bij de vrijmetselarij. Het thema van deze graad is patriottisme. De kandidaten voor deze graad dragen een kleurrijk uniform dat lijkt op dat van een 19e-eeuwse admiraal van de amerikaanse marine. Daarnaast kent de orde wachtwoorden, 'geheime' handdrukken en dergelijke.
 
In tegenstelling tot de vrijmetselarij is er bij de Knights of Columbus geen sprake van een eed die de leden moeten afleggen, omdat dit tegen de wensen van de kerk ingaat. Wel geven de kandidaten aan om de ‘geheimen’ van de orde niet aan buitenstaanders door te geven.
 
Een groot deel van de liefdadigheid die door de orde wordt ingezameld komt ten goede aan katholieke instellingen, waaronder priester-opleidingen. Tegenwoordig neemt de orde actief aan politieke discussies deel en draagt daarbij een zeer conservatief standpunt uit. Het aantal leden ligt tussen de 1 en 1,5 miljoen. De orde is met name actief in Noord- en Midden-Amerika.
De sociale tak van de orde is de International Order of the Alhambra, de vrouwenafdeling de Daughters of Isabella.

Op onze CD-Rom is het boek Knights of Columbus Illustrated, A complete ritual and history of the first three degrees, including the 'secret' work en de Charter, Constitution and Laws opgenomen.


Home