Societas Rosicruciana in Anglia

De Societas is in de tweede helft van de negentiende eeuw opgericht door een tweetal Britse vrijmetselaars. De een beweerde in de archieven van de Engelse Grand Lodge verschillende ritualen te hebben ontdekt, de ander zou van nazaten van oude rozenkruisers in Duitsland de geheimen hebben doorgekregen.
Deze orde presenteert zichzelf als een esoterische studievereniging, waarin wordt teruggegrepen op de oude mythe van Christian Rosenkreutz. Het doel van de orde is de eeuwige zoektocht naar kennis en wijsheid.
De orde wordt geleid door de Grand College in Engeland. In diverse landen zijn plaatselijke afdelingen, in totaal vallen zo'n vijftig afdelingen onder deze orde.
In Nederland zijn in 2019 vier Colleges:

Het aantal leden is onbekend, maar bedraagt niet meer dan enkele tientallen.
De orde staat eigenlijk buiten de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten. Het wordt niet beschouwd als voortgezette werkwijze en had daarom ook geen toelating van het Grootoosten nodig. De Societas is echter alleen toegankelijk voor Meester-Vrijmetselaren die aangeven te geloven in de Christelijke DrieŽenheid.


Naast de Societas Rosicruciana in Anglia is er een Grand Council in Schotland, dat leiding geeft aan de Societats Rosicruciana in Scotia, met vijf Colleges en zo'n 300 leden en een Grand Council in de Verenigde Staten: Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis. Onder deze laatste vallen 32 Colleges.

De Orde heeft negen graden. De eerste vier zijn gegroepeerd in de Eerste Orde.


De volgende drie graden, ook wel genoemd de Graden van Ingewijden zijn ondergebracht in de Tweede Orde.

De twee graden van de Derde Orde worden door de 'Supreme Magus', de hoogste leider van de Orde persoonlijk uitgereikt. De Derde Orde is het bestuur van de Societas.


Ritual and Proclamation Ceremony for the Installation of a Celebrant
Vanaf de vijfde graad kunnen leden uitgenodigd worden lid te worden van de Order of Eri.
Openings- en sluitingsceremonie van bijeenkomsten van de Orde.
De graden Zelator, Theoricus, Practicus en Philosophus van de Amerikaanse pendant
Brochure Entrance to the Mystic Circle
Op de download Masonic Rosicrucian Library staan veel meer ritualen en andere teksten van deze orde.

Home