Order of Eri

 
Deze orde zou, volgens de mašonnieke overlevering, ontstaan zijn uit een antieke Ierse orde, bestaande uit vrijmetselaars en in 1697 voor Christus opgericht door de toenmalige Ierse koning Eamhium. Het antieke Ierland (Erin) zou volgens deze overlevering toen een even hoge beschavingsgraad hebben bereikt als bijvoorbeeld later het antieke Rome of Griekenland.
De eerste controleerbare gegevens over deze orde dateren uit de tweede helft van de achttiende eeuw, toen de orde ontstond in de Verenigde Staten en van daaruit, zo'n honderd jaar later, naar West-Europa overgebracht werd. Vanaf dat moment is de orde in Engeland verder uitgebouwd.
De orde is alleen toegankelijk voor leden van de Societas Rosicruciana in Anglia die minimaal de vijfde graad (Apetus Minor) hebben bereikt. Op dit moment zijn er drie Chapters van deze orde, twee in Engeland en een in AustraliŰ.
In de Verenigde Staten is deze orde geen zelfstandige, maar maakt zij deel uit van de Allied Masonic Degrees. De ritualen voor deze graden zijn opgenomen bij deze orde.
De orde bestaat uit drie graden:

  1. Man-at-Arms; de kandidaat wordt opgeroepen door de Keltische Bard MacLeag om de wapens op te nemen.

  2. Esquire; de kandidaat moet zijn nederigheid en dienstbaarheid aan de oude Koningen tonen;

  3. Knight; na een symbolisch gevecht, waarin verwezen wordt aar de Slag bij Ossary,  wordt de kandidaat in de orde opgenomen en onderricht in de oude wijsheden en legendes van de orde.

Op onze CD-Rom Vrijmetselarij zijn de amerikaanse ritualen voor deze drie graden gepubliceerd.


home