Royal Order of Scotland

 

In 1974 werd een ‘Provinciale Grootloge Nederland’ geconstitueerd, onder gezag van deze Orde. In ons land worden ervaren Meester-vrijmetselaars tot haar werkwijze uitgenodigd. Er zijn nu rond de 100  vrijmetselaars lid van de Nederlandse Provinciale Grootloge van deze Orde, waaronder een aantal Belgen. Zij komen twee keer per jaar, de tweede vrijdag in maart en in oktober, bijeen in Huize het Oosten in Bilthoven, bijeenkomst die worden gevolgd door een 'Broedermaal'. Volgens het jaarboek is op dit moment Albert Boers uit Rhenen de Provinciale Grootmeester en Maarten Leunk uit Baarn de Provinciaal Grootsecretaris. Erfelijk Grootmeester van de Orde is de Koning der Schotten.

Het is een van de meest selecte graden, die in Schotland verleend wordt, ook aan sommige verdienstelijke vrijmetselaren uit andere landen. In de 18e eeuw bestond de R.O.S. uit twee graden (Heredom of Kilwinning en Rosy Cross). Nu zijn ze samengevoegd. De graad behelst overigens een dubbele fase: de overschrijding van de brug en de toelating van de kamer van Wijsheid. In elk kapittel wordt rechts van de Tirshatha (de voorzitter) een zetel onbezet gelaten en bekleed met koninklijke attributen: een hermelijnen mantel en een kroon. Want de koning van Schotland wordt nog steeds als Grootmeester van de Orde beschouwd. De Graad van Heredom of Kilwinning is opvallend christelijk. Het hele rituaal is in archaïsch Engels opgesteld, en gedeeltelijk op rijm. De Royal Order of Scotland, met zetel te Edinburgh, heeft zich ook buiten Schotland ontwikkeld. Er bestaan nu provinciale grootloges van de Royal Order in Engeland, de Verenigde Staten, Canada, Australie, Nieuw-Zeeland, Hong Kong, Singapore, Gibraltar, Nederland, Belgie, Zweden, Duitsland, Gibraltar, Bermuda, de Filippijnen, Barbados, de Bahamas, Jamaïca, Trinidad, Zuid-Afrika, Kenia, Zimbabwe en Zambia.

 
Nederlandse statuten van de Royal Order of Scotland

Rituaal voor installatie van officieren

Op de CD-Rom York Rite Invitational Orders Library is een groot aantal andere teksten en ritualen van deze orde gepubliceerd.


Home