Order of United Commercial Travelers of America

 
De United Commercial Travelers of America ontstond in 1890 in Columbus, Ohio, als een broederschap en verzekeringsmaatschappij voor vertegenwoordigers. Om in aanmerking te komen voor verzekeringen moeten leden tussen de 18 en 55 jaar oud zijn. In 1995 waren er zo'n 175,000 leden.
Het hoofdterrein van de Order of United Commercial Travelers (OUCTA) is tegenwoordig verzekeringen voor vertegenwoordigers, zakenmensen en andere beroepen. Het lidmaatschap staat sinds 1948 ook open voor andere beroepsgroepen dan vertegenwoordigers.
Van oorsprong waren de doelen van de orde de volgende zeven:
1. Het verenigen in een broederschap van alle vertegenwoordigers;
2. Het bieden van materiŽle en financiŽle steun aan leden en hun familieleden
3. Het stichten van voorzieningen voor overlijden en arbeidsongeschiktheid
4. Het vergaren van voordelen voor de leden
5. Het sociaal en moreel verheffen van de leden
6. Werkzaam zijn als geheim genootschap
7. FinanciŽle voorzieningen creŽren voor weduwen en wezen.
Bij de inwijding zweren de leden niet alleen de aard, maar ook de deugdzaamheid van 'de vrouw' te respecteren.
De oorspronkelijke ritualen waren gebaseerd op de 'geheimen' van vertegenwoordigers, net zoals die van de vrijmetselarij gebaseerd zijn op die van kathedraalbouwers. In de loop van de jaren zouden deze ritualen zijn gemoderniseerd.
Overleden broeders worden elk jaar op de zaterdag voor of na 9 april herdacht.
Zoals meer broederschappen kent ook deze orde een 'sociale' tak, de Bagmen of Bagdad.

Inwijdingsrituaal van de OUCTA