Ancient Mystic Order of Bagmen of Bagdad

 

De Ancient Mystic Order of the Bagmen of Bagdad (AMOBB) is opgericht in 1895 in Ohio als de gezelligheidsvereniging en de begrafenisverzeking van de Order of United Commercial Travelers of America.
Tegenwoordig worden de Bagmen gezien als gezelligheidsvereniging en als elite-gezelschap binnen de Order of United Commercial Travelers of America. Leden verkleden zich in pseudo-arabische kostuums, met fezzen voor parades. Daarnaast voorziet de organisatie in de financiering of regelen van begrafenissen van overleden leden.
Het lidmaatschap heeft over de jaren nogal gefluctueerd, medio jaren '60 zo'n 4.000, tien jaar later 6.600 en midden jaren '90 ongeveer 6.000.
In ieder geval was er tot in de jaren '70 sprake van inwijdingsritualen, maar of deze nog steeds gebruikt worden is niet duidelijk


Home