Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij

 
Deze, relatief kleine, vrijmetselaarsorganisatie werd in 1960 opgericht als afsplitsing van de Nederlandse tak van Le Droit Humain. Een vijftal loges ging op eigen kracht verder nadat een groot aantal leden op grond van persoonlijke conflicten uit Le Droit Humain waren gezet. Het rituaal dat bij deze orde gebruikt wordt is nagenoeg gelijk aan dat van Le Droit Humain.
Het NGGV is in 1961 mede-oprichter van de International Masonic Union Catena en tegenwoordig (samen met overigens Le Droit Humain) lid van Clipsas. In de jaren '70 hielp de NGGV bij de oprichting van 'The Order of Ancient Freemasonry for Men & Women' in Groot-BrittaniŰ. Drie loges van deze orde (Fidelity13 te London, Stuart Lodge 14 te Falkirk en Lodge of St. Andrew 15 te Edinburgh) hebben enige tijd onder jurisdictie van de NGGV gewerkt. In 1992 trad een aantal leden van de NGGV-Loge Pentagram uit en deze mensen gingen verder onder de naam Lodge The Rising Star te Utrecht. Deze loge heeft zich inmiddels aangesloten bij de Order of Ancient Freemasonry for Men & Women. Het aantal leden van de NGGV is circa 120.
Door de NGGV wordt ook gewerkt in de graden van de Schotse Ritus. Deze zijn sinds 1992 bij de Nederlandse Opperraad van de 33e en Laatste Graad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus der Gemengde Vrijmetselarij ondergebracht. Bevordering naar deze graden vindt nagenoeg automatisch plaats, na het opleveren van een bevorderingsbouwstuk en bij voldoende presentie. Onder de NGGV valt ook nog een studiegroep: De Mašonnieke Academie. Deze groep heette eerder Quator Coronati, naar de prestigieuze Britse studiegroep, maar na 'aandringen' van deze groep is de naam gewijzigd.
Het NGGV bestaat tegenwoordig uit de volgende loges:

Pythagoras 1

Rotterdam

Pentagram 3

Amstelveen

De Hoeksteen 8

Utrecht

Plato 11

Den Haag

Phoenix 12

Den Haag

Jan Amos Comenius 17

Maastricht


statuten NGGV


home