Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij

'Le Droit Humain'


 
Dit is wereldwijd (en ook in Nederland) de grootste gemengde vrijmetselaarsorde. Deze orde is op 4 april 1893 gesticht door Maria Deraismes, als reactie op het typisch mannelijke karakter van de vrijmetselarij. Ruim 10 jaar eerder had Deraismes zich als leerling in een mannenloge laten inwijden. Toen deze loge daarop met schorsing uit de nationale grootloge werd bedreigd, richtte zij, samen met Georges Martin, lid van het Franse Grootoosten, de eerste gemengde loges op.
In 1904 werd in Amsterdam de eerste Nederlandse gemengde loge opgericht. Inmiddels is deze tak van vrijmetselarij over de gehele wereld verspreid. Het grootste deel van de aanhang is te vinden in Frankrijk (ca. 13.000 leden) en BelgiŽ (ca. 5.600 leden).
Inhoudelijk is deze gemengde vrijmetselarij nagenoeg gelijk aan de vrijmetselarij die in de mannenloges onder het Grootoosten bedreven worden. Ook de ritualen lijken veel op elkaar. De verschillen zijn met name organisatorisch. Is de mannenvrijmetselarij nationaal georganiseerd (met internationale betrekkingen), Le Droit Humain is hiŽrarchisch gestructureerd vanuit haar hoofdzetel in Parijs. Ze wordt geleid door een Opperraad onder voorzitterschap van een Grootmeester of Soeverein Grootcommandeur. Onder die Opperraad ressorteren de verschillende nationale federaties (in landen met meer dan vijf loges en honderd leden) en jurisdicties en in landen waar nog geen nationale organisatie is, 'pioniersloges'.
Een ander groot verschil met het Grootoosten is dat onder de (nationale) Opperraad alle graden vallen waarin gewerkt wordt.

Le Droit Humain werkt tegenwoordig in de volgende graden van de Schotse Ritus:

Blauwe Graden:
1. Leerling
2. Gezel
3. Meester
Loge van Volmaking (Groene Graden):
4. Geheim Meester
8. Opziener of Intendant der Gebouwen, of Meester van IsraŽl         
Communicatiegraden 9ļ, 10ļ, 11ļ en 12ļ        
13. 'Koninklijk Boog', Ridder of Genoot van het Heilig Koninklijk Gewelf van Henoch
14.
Groot Schot van het Heilig Graf, Groot Uitverkoren Verheven Metselaar 
Kapittel van het Rozekruis (Rode Graden):
18. Ridder van het Rozekruis van Heredom
Areopagus (Zwarte Graden):
30. Uitverkoren Ridder van de Witte en Zwarte Adelaar, Ridder Kadosch
Consistorie (Witte Graden):
32. Verheven Prins van het Koninklijk Geheim
Opperraad:
33. Groot-Inspecteur-Generaal

Naast deze graden werkt de Orde in Nederland ook in de graden van Merkmeester, voorzitter van een Merkmeestersloge, Royal Ark Mariners en in die van het Heilig Koninklijk Gewelf van Jeruzalem.
In 1990 telde de Orde in Nederland 540 leden, in 1999 was dat terug gevallen tot 456 leden, georganiseerd in 23 loges en diverse andere werkplaatsen.
Het ledental van de Orde was eind 2006 338 en op 1 juli 2009 331 in 16 loges.

Eind 2001, begin 2002 zijn de Loges De Ruwe Steen en Fiat Lux uit de Nederlandse Federatie gestapt. De Loge Fiat Lux heeft haar standpunt middels een open brief aan alle leden van Le Droit Humain bekend gemaakt. Fiat Lux is in eerste instantie als zelfstandige loge verdergegaan, maar heeft zich op 22 januari 2005 aangesloten bij het Grand Orient de Luxembourg, een grootloge met (al dan niet gemengde) loges in Luxemburg, Duitsland en BelgiŽ.
De Ruwe Steen heeft zich korte tijd aangesloten bij een nieuwe Duitse vrijmetselaarsorde, de Souveraener Gross-Orient von Deutschland, maar is daar inmiddels ook weer uitgestapt. Op dit moment is de loge niet aan enige orde gebonden.
Op 20 oktober 2002 werd in het logegebouw in Terneuzen de 'Driehoek' (een soort voorstadium van een loge) Emergo opgericht vanuit de Nederlandse Loge George Martin I en de Belgische loge Baken.

statuten Nationale Raad


home