Ladies of Knights Templar

 

Deze orde is toegankelijk voor Knights Templar en hun vrouwelijke familieleden. Kandidaten moeten verder lid zijn van de Eastern Star.
De orde is gesticht in 1924 in Los Angeles. Deze werkwijze komt voor zover bekend alleen maar voor in de Verenigde Staten van Amerika. Er is nagenoeg geen informatie over gepubliceerd.
In 1996 ontstond er een afsplitsing; een delegatie uit dertien staten richtte een eigen organisatie op: de Original Supreme Grand Council of Ladies of Knights Templar.

Het rituaal en de statuten zijn te lezen op onze CD-Rom Vrijmetselarij.


home