International Order of Hoo-Hoo

 

De Concatenated Order of Hoo-Hoo is in 1892 in Gurdon, Arkansas, opgericht als een kolderieke broederschap voor mannen afkomstig uit de houtindustrie. In 1994 telde de orde zo'n 7,300 leden. De oorspronkelijke bedoeling was een orde die zich keerde tegen bijgeloof en conventionalisme, maar de orde werd al snel een parodie op verschillende broederschappen. Alles in de orde draait om katten. De zwarte kat als symbool is oorspronkelijk gekozen als teken tegen bijgeloof. De term Concatenated verwijst niet alleen naar het aaneenkoppelen in een ketting, maar ook naar het woord kat. Een groot deel van het inwijdingsrituaal verwijst naar de negen levens van een kat. Het aantal officieren van een loge en van de orde bedraagt negen, oorspronkelijk waren de inwijdingskosten $ 9,99 en het jaarlijkse lidmaatschapsgeld $ 0,99, het aantal leden was statutair beperkt tot 9,999 (inmiddels opgehoogd tot 99,999. Verder hanteert de orde negen ethische principes.

De verzekeringstak van de orde heeft nooit goed gedraaid, onder meer als gevolg van het feit dat er geen medische en leeftijdseisen werden gesteld aan nieuwe leden.
In 1965 werd de naam gewijzigd in International Order of Hoo-Hoo. De orde is tegenwoordig nog steeds actief, en toegankelijk voor iedereen die ook maar iets met hout of papierindustrie te maken heeft.


Home