Swedenborgian Rite

 

Deze ritus ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw in de Verenigde Staten van Amerika . Ze bestaat uit een drietal graden, Enlightened Freemason, Sublime Freemason en Perfect Freemason, die werden verleend aan Meester-vrijmetselaren. Naar alle waarschijnlijkheid bestaat deze vorm van vrijmetselarij niet meer.

De ritualen van deze graden zijn op onze CD-Rom Vrijmetselarij opgenomen.


home