Royal Antediluvian Order of Buffaloes


 
 
Gesticht in 1822 als een sociale orde, de Royal Antediluvian Order of Buffaloes was toegankelijk voor elke man. De orde werkt voornamelijk in Groot Brittanië, maar heeft enkele regionale afdelingen, chapters, overzees.
Ondanks de term ‘Antediluvian’ (vóór de zondvloed) als onderdeel van de naam, is er geen enkel bewijs dat deze orde dateert van vóór de zondvloed uit het bijbelboek Genesis. Er is geen enkel bewijs dat de orde bestond voor 1822.
Vanaf die tijd is er een goed gedocumenteerde geschiedenis van de transformatie van een drink-club tot een geheim genootschap met ritualen, ceremonieën en charitatief werk. De orde is ook interessant omdat zij decennia eerder ontstond dan de Amerikaanse pendanten, zoals de Elks en de Moose. Deze orden lijken veel te hebben geleend van de RAOB.
De Buffaloes zelf hebben veel van hun gebruiken op hun beurt weer van vrijmetselaars overgenomen.
Oorspronkelijk ontstond de orde in een pub in Londen, the Harp, als Buffaloes. Kort daarna werd de orde Loyal Buffaloes genoemd, om aan te geven dat de organisatie niet gevaarlijk of subversief was. De term Loyal werd in de jaren daarop vervangen door Royal, overigens zonder enige koninklijke goedkeuring. De herkomst van de term Antediluvian is onduidelijk.
In eerste instantie bestond de orde uit een graad. In 1874 werd de tweede graad (Primo) toegevoegd en in de decennia daarna ontstonden ook de derde (Knight of the Order of Merit) en een vierde (Roll of Honour) graad.
Tegenwoordig leidt de orde een kwijnend bestaan met een terugloop in het aantal leden.

Op onze Download Vrijmetselarij en de download Moose/Elks/Eagles/Buffaloes Library zijn andere ritualen en de statuten van de orde opgenomen.


Home