Knights of Pythias

 
De Knights of Pythias werden in 1864 gesticht in Washington D.C. als geheim genootschap voor ambtenaren, maar het toelatingsbeleid en de doelen zijn sindsdien verbreed. De orde functioneert nu als een broederschap met service-aspecten in de Verenigde Staten en Canada. In 1994 had de orde ongeveer 80.000 leden.
De naam Pythias is een verbastering van Phintias. Volgens de overlevering van de orde was deze Phintias in de 4e eeuw voor onze jaartelling in het Griekse Syracuse ter dood veroordeeld wegens verzet tegen de dictator Dionysius. Om afscheid te nemen van zijn naasten bood zijn vriend Damon aan om als gijzelaar achter te blijven. Vlak voor de terechtstelling was Phintias nog niet teruggekeerd en zou Damon ter dood geëxecuteerd worden, maar op het laatste moment kwam Phintias toch nog opdagen.
Dionysius was zo onder de indruk van deze opofferende vriendschap dat hij Phintias gratie bood en smeekte om te worden opgenomen in deze vriendschap.
De plaatselijke afdelingen van de orde heten loges. In deze loges wordt in drie graden gewerkt: Page, Esquire en Knight. Het motto is ‘Friendship, Charity and Benevolence’. De orde kent ook een 'gezelligheidsgraad', de Dramatic Order Knights of Khorassan.
Naast deze orde zijn er verschillende soortgelijke orden en afsplitsingen zoals de Knights of Pythias of North and South America, Europe, Asia and Africa (voor Afro-Amerikanen), de Dramatic Order Knights of Omar, de Improved Order of Knights of Pythias (een duitstalige orde in de V.S.), en de Pythian Sisters (voor vrouwen) en de Order of Calanthe (voor vrouwen van de Knights of Pythisas of N.A., S.A., E., A. and A.).
De Knights of Pythias hebben ook een orde voor meisjes, de Pythian Sunshine Girls met hun eigen inwijdingsrituaal en een orde voor jongens, de Princes of Syracuse, ook met hun eigen rituaal.


Order of Calanthe

Op onze Download Vrijmetselarij zijn de ritualen van de Knights of Pythias, de Ritualistic Ceremonies of the Order of Calanthe en de Ritualistic Ceremonies of the Juvenile Department of the Order of Calanthe opgenomen.
Stichting Argus heeft verder een Download 'Knights of Pythias Library' uitgegeven met een groot aantal publicaties en rituaalteksten van de Knights of Pythias en aanverwante ordes.


Home