Afdeling van de Meestergraad

 
Deze organisatievorm, waarvan het landelijk bestuur ‘Kamer van Administratie’ wordt genoemd werd opgericht in 1819. Een plaatselijke afdeling draagt de naam ‘Bouwhut’ en alleen Meester-Vrijmetselaren kunnen uitgenodigd worden van een dergelijke bouwhut lid te worden.

De Orde dankt haar ontstaan aan een bijzondere episode uit de geschiedenis van de 19e eeuwse Nederlandse Vrijmetselarij onder het Grootmeesterschap van Z.K.H. Prins Frederik. Na de ‘ontdekking’ van het zogenaamde Charter van Keulen heeft de Prins de totstandkoming van bouwhutten sterk bevorderd om zodoende een tegenwicht te vormen tegen het stelsel van Hoge Graden, waartegen bij de Prins zekere bezwaren van principiële aard waren gerezen. Het bestaan van Bouwhutten is binnen de Vrijmetselarij zeker niet onomstreden. In een aantal loges wordt de Bouwhut waaruit leden van die loge samenkomen omschreven als 'directiekeet', waar een groot aantal beslissingen over het bestuur van de loge wordt genomen, zonder dat de loge daar zeggenschap over heeft.

De werkwijze van deze Orde is typisch Nederlands; nergens ter wereld wordt een equivalent van de bouwhutten aangetroffen. Het rituaal in deze Orde wordt vooral van belang geacht als middel om de onderlinge vriendschap tussen de broeders te stimuleren. Het ethische gehalte van de werkwijze komt vooral tot uiting in de regel ‘doe aan een ander wat ge zoudt wensen dat hij aan u zou doen’. De broeders spreken elkaar aan als ‘vriend’, en het is een opmerkelijke trek van deze Orde dat het niet gebruikelijk is in andere bouwhutten te visiteren.

Deze Orde heeft een zeer eenvoudig ceremonieel voor opname. Het thema van de Afdeling is: 'Naastenliefde, Hulpvaardigheid, Verzorging'.

Bouwhutten komen gemiddeld een keer per maand bijeen; er zijn op dit moment 60 bouwhutten, met (in 2010) 877 leden:

L’Union Royale 1, Den Haag
De Waare Broedertrouw 2, Gouda
Vicit Vim Virtus 3, Haarlem
De Gooische Broederschap 4, Hilversum
De Vriendschap 5, Den Haag
Amsterdam 6, Amsterdam
Het Vreedendall 7, Den Haag
De IJssel 8, Zutphen
Prins Frederik 9, Den Haag
Van Tongeren 10, Amsterdam
Ultrajectina 11, Utrecht
Het Noordererf 12, Groningen
De Cirkel 13, Arnhem
Age 14, Den Haag
Orde en Vlijt 15, Gorinchem
Trouw 16, Den Haag
De Troffel 17, Bilthoven
Gooi- en Eemland 18, Hilversum
L’Amitié 19, Zaandam
Calluna 20, Groningen
De Twee Punten 21, Den Haag
Vriendenkring 22, Groningen
Mozaiek 23, Groningen
Setia 24, Amstelveen
De Kei 25, Amersfoort
L’Inséparable 26, Bergen op Zoom
Ongescheiden 27, Rotterdam
De Bouwsteen 28, Alkmaar
Aengwirden 29, Heerenveen
Corona Frisia 30, Leeuwarden
De Peperbus 31, Zwolle
De Rechte Lijn 32, Rotterdam
Verantwoordelijkheid 33, Den Haag
De Stralenkrans 35, Wageningen
De Gulden Regel 36, Nijmegen
Arbor Aurea 37, Rijswijk
De Noabers 38, Hengelo
Panta Rhei 39, Bussum
Eenvoud 40, Velsen
De Koggeboet 41, Schagen
De Rei 42, Doorn
Linea Recta 43, Utrecht
Oost Gelre 44, Winterswijk
De Maese 45, Rotterdam
De Baronie 46, Breda
Corona Mosae 47, Maastricht
Oldehove 48, Leeuwarden
Gericht op het Westen 49, Deventer
L’Unanimité 50, Brielle
Fides 51, Naarden
De Hondsrug 52, Emmen
Unio Mystica 53, Heerenveen
In Vriendschap Bloeiende 54, Doesburg
Lugdunum Batavorum 55, Leiden
De Brug 56, Kampen
Nehalennia 57, Middelburg
Amicitia 58, Hengelo
De Drie Kolommen 59, Rotterdam
Akasha 60, Roermond

Algemene wet voor de Afdeling van de Meestergraad
Statuten van de Afdeling voor de Meestergraad


Home