Oranjeorden

 
 
Militant anti-katholicisme is de oorsprong van een van de oudste broederschappen in de engels-sprekende landen.
Na een veldslag tussen protestanten en rooms-katholieken in 1795 in het Ierse Armagh, een groep pratestanten organiseerde zich in de Loyal Orange Lodge, om zo hun steun aan de Britse troon en hun afkeer van het katholicisme te uiten. De Oranjemannen hebben hun orde genoemd naar Willem III, Prins van Oranje, die 105 jaar eerder protestantse legers naar een overwinning had geleid tegen de katholieke James II in de slag om de Boyne.
De Oranjeloges groeiden snel en hadden een paar jaar na hun oprichting al zo’n 200.000 nieuwe leden ingewijd. In 1828-1829 ontstonden er zeer bloedige gevechten tussen de Oranjeorde en katholieken. Dit had tot gevolg dat de orde in 1836 in Ierland werd ontbonden. Een aantal jaren later ontsonden ze toch weer.
Inmiddels waren ze ook naar Engeland, Schotland en het Amerikaanse continent verspreid. Aan het eind van de negentiende eeuw ontstonden ook afdelingen in Australië en Nieuw-Zeeland. Er zou tot in de jaren zeventig ook een orde in Nederland actief geweest zijn, maar hier is geen spoor meer van te vinden.
In de loop van de jaren is er een groot aantal scheuringen ontstaan met als gevolg dat er nu verschillende groepen met de term ‘oranje’ in de naam actief zijn. Buiten Noord-Ierland is het aantal leden van vele tienduizenden teruggelopen tot maximaal enkele duizenden.
De orde is alleen toegankelijk voor mannen die belijdend protestant zijn. Bij de inwijding moeten de leden beloven geen katholiek te zijn en dit nooit te zijn geweest, niet met een katholieke getrouwd te zijn en dit nooit te zullen doen en hun kinderen nimmer naar een katholieke school of andere instelling te sturen.
 
In Noord-Ierland zijn de verschillende oranje-orden tegenwoordig nog actief. De meeste publiciteit weten ze te halen met hun jaarlijkse ‘oranje-marsen’, ter herdenking van de overwinningen op katholieken in vervlogen tijden.
 
Er zijn veel overeenkomsten tussen de oranje-orden en vrijmetselarij. Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de VS zijn veel leden van deze orden ook vrijmetselaar. Ook uit de inwijdingsritualen en de ceremoniële kleding van oranjemannen komen maçonnieke invloeden naar voren.
Vanuit de oranje-orden is de Royal Black Association of the Knights of Malta ontstaan, de moederorganisatie van de Ancient and Illustrious Order Knights of Malta.
 
Orange Degree
Blue Degree
Royal Arch Purple Degree
Royal Scarlet Order


Home