Order of the Heptasophs

 

Deze groep heette oorspronkelijk de Zeven Wijze Mannen, een naam afgeleid van de betekenis van het griekse woord heptasophs. De orde werd opgericht op 6 april 1852 in New Orleans. Zoals de meeste broederschappen koketteerde deze orde ook met de suggestie dat er een zeer lange geschiedenis aan vooraf gegaan was. in dit geval zou de orde teruggaan tot de tijd van de drie wijze koningen uit het Bijbelse kerstverhaal. Volgens sommigen ging de geschiedenis nog verder terug, tot 1104 voor Christus en zou Zarathoustra, de leiders van de Magi in het Perzische rijk bij de oprichting een rol hebben gespeeld.
De Amerikaanse oprichter, Alexander Leonard Saunders, was een vrijmetselaar. In diverse publicaties is aangetoond dat de orde een indirecte opvolger was van universitaire broederschap, de Mystical Seven, opgericht in 1837.

Zoals zovele broederschappen eiste de OOH van haar leden dat zij geloofden in een opperwezen. In lijn met die overtuiging was het motto van de orde ‘In God We Trust’. Het embleem van de orde was een zevenpuntige ster, met daarbij een zevenarmige kandelaar, het alziende oog, een altaar, de ark en het motto.
Het inwijdingsrituaal was kleurrijk en leek op het rituaal van de vrijmetselarij.

De orde stond alleen open voor blanke mannen in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid. De orde is nooit echt uitgegroeid. Het hoogste aantal leden werd rond 1906 bereikt, zo'n 4.000. Een van de redenen was een afscheuring in 1878, die resulteerde in een nieuwe groep, de Improved Order of Heptasophs. Een andere belangrijke reden was dat de OOH zeer conservatief geleid werd en er geen ruimte was voor organisatorische veranderingen.

In 1880 ging de OOH in verzekeringen. daartoe werd een nieuwe graad ingesteld, een Endowment rank. Later kwam de orde ook nog met een liefdadigheidsfonds voor weduwen en wezen.


Home