Odd Fellows

De Odd Fellows zijn halverwege de 18e eeuw ontstaan in Engeland. De oorsprong is waarschijnlijk een genootschap van onderlinge hulp voor arbeiders. Wekelijks werden in herbergen bijeenkomsten georganiseerd waar goedkoop en goed gegeten en gedronken kon worden en van waaruit leden in nood ondersteund werden. Deze gezellen werden tot geen enkel gilde toegelaten, vandaar de naam Odd Fellows, wat zoveel betekent als overblijvende of losse gezellen.
Gezellen zonder werk werden verwezen naar andere loges waar ze wel werk en onderdak konden vinden. Juist vanwege deze achtergrond wordt de Orde van Odd Fellows ook wel eens Vrijmetselarij voor de arbeiders genoemd.
In 1810 gingen de belangrijkste Engelse loges samen in de 'Patriottic Order of Odd Fellows', of de 'United Order of Odd Fellows'. Nog geen drie jaar later volgde de eerste van vele afsplitsingen. Een belangrijk deel van de orde ging door als 'Independent Order of Odd Fellows, Manchester Unity'. Vanuit deze orde vertrok Thomas Wildey naar Noord-Amerika, waar hij in 1819 de eerste Amerikaanse loge stichtte.
Vanuit de Verenigde Staten is de orde vervolgens begonnen met de verbreiding over de rest van Europa.

De grootste orde van Odd Fellows is de Independent Order of Odd Fellows, die ook in Nederland actief is. Daarnaast zijn in Nederland enkele loges van de Grand United Order of Odd Fellows actief. In Engeland zijn zo'n twintig verschillende Odd Fellowordes geweest, die allemaal van elkaar zijn afgesplitst. De meeste van die orden zijn inmiddels verdwenen.


Stichting Argus heeft een Download uitgegeven met een groot aantal publicaties en rituaalteksten van Odd Fellows.


Home