Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren

 

Dit is de kleinste van de vier zelfstandige vrijmetselaarsorden in Nederland. Het Verbond is in 1919 ontstaan als afsplitsing van de Nederlandse tak van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’.

Het Verbond bestaat tegenwoordig uit een tweetal loges:

Loge Rakoczy 2 – Den Haag

Loge Graaf van Welldone 3 – Utrecht.

Daarnaast wordt er gewerkt in een kapittel onder het Heilig Koninklijk Gewelf: Horeb te Den Haag.

Het aantal leden van het verbond bedraagt naar schatting zo’n twintig.

De ritualen die bij het verbond gebruikt worden zijn nagenoeg gelijk aan die van Le Droit Humain.

Statuten van het verbond


home