Moose


De Loyal Order of Moose werd in 1888 in Louisville, Kentucky gesticht als een gezelligheids- en drankvereniging. Tegenwoordig is de orde actief in Canada, Groot Britannië en Guam, maar het zwaartepunt van de organisatie ligt nog steeds in de V.S., ondanks het feit dat in 1991 de naam werd gewijzigd in Moose International. De orde staat open voor mannen die geloven in een opperwezen; in 1994 waren er een kleine 2 miljoen leden.
De Moose en de Elks zijn tegenwoordig de twee grootste Amerikaanse 'dieren'-broederschappen, maar de start van de orde verliep niet gladjes.
De oprichter, John Henry Wilson, wilde zijn vriendengroep in een heuse broederschap omzetten, nadat hij van een andere orde, waarschijnlijk de Elks, had gehoord. Dat lukte en binnen vijf jaar bestond de orde uit 15 'drinkplaatsen' (loges) en zo'n 1000 leden. Maar Wilson bleek geen leiderscapaciteiten te hebben en een aantal jaar later had het grootste deel van de leden de orde al weer vertrokken en leek de orde van de aardbodem verdwenen. In 1906 waren er nog maar drie loges met 246 leden. In dat jaar werd echter ene James J. Davis ingewijd en de orde was zo verguld met zijn capaciteiten dat hij direct tot Supreme Organizer werd benoemd. In de jaren die daar op volgden reisde hij een groot deel van de V.S. door om leden te werven en nieuwe loges op te zetten. In 1928 waren er ruim 1700 loges, met in totaal 650.000 leden en nog bijna 60.000 leden in de vrouwentak van de orde.

Net zoals andere broederschappen is de orde onderverdeeld in plaatselijke loges. De achtergronden zijn religieus, met sterke christelijke ondertonen. De katholieke kerk heeft nooit bezwaren geuit tegen het lidmaatschap van deze orde, maar de lutheraanse kerk wel.
Het inwijdingsrituaal is eenvoudig, zonder regalia. De kandidaat moet een geheimhoudingsgelofte afleggen en krijgt vervolgens onderricht in de geheimen van de Moose, de wachtwoorden en herkenningstekens.
Om 9 uur keren alle leden het gezicht naar het hoofdkwartier Mooseheart (een complex bij Chicago) in een stil gebed, de zogenaamde 'Nine O'Clock Ceremony'.
Na zes maanden lidmaatschap volgt opname in de tweede graad, de Legion of the Moose. De derde graad (Fellowship) en de vierde graad (Pilgrim) zijn ere-graden, die worden verleend na verdiensten aan de broederschap. De laatste graad wordt alleen verleend in Mooseheart.
Daarnaast kent de engelse orde nog enkele graden: de Degree of Purity, de Degree of Aid en de Degree of Progress.

Mooseheart in Illinois en Moosehaven in Florida zijn de bekendste liefdadigheidsinstellingen van de Moose. Mooseheart houdt het midden tussen een weeshuis en een stad, met eigen ziekenhuis, kerken en scholen. Ontstaan in 1911 begon de plaats als een circustent in een weiland. Inmiddels is het uitgegroeid tot een terrein van meer dan 400 hectare met meer dan 100 gebouwen voor de huisvesting van kinderen van overleden Moose en hun moeders en andere wezen. Er verblijven gemiddeld tussen de 300 en 500 kinderen op het terrein, waar ze mogen wonen tot ze 18 zijn. 
Moosehaven is een bejaarden- en verzorgingstehuis voor Moose.
 

Women of the Moose

De Women of the Moose is de vrouwenafdeling van de Moose. Oude namen van deze tak zijn: “Women’s Circles” en  “Women of the Mooseheart Legion”.
De orde kent twee graden: de Academy of Friendship en de eregraad College of Regents. 
De orde kenmerkt zich voornamelijk door liefdadigheidswerk, speciaal gericht op kinderen.


Op onze Download Vrijmetselarij zijn opgenomen: Ritual of the Loyal Order of Moose en de Ritual Ceremonies of the Women of the Moose; op onze download Moose/Elks/Eagles/Buffaloes Library is een groot aantal ritualen van verschillende ordes opgenomen.


Home