Mechanics

 

Naast de verschillende vrijmetselaarsorden is er nog een genootschap actief dat hier nauwe verwantschap mee heeft: de Mechanics.

Deze stroming is in 1757 ontstaan als afsplitsing van enkele vrijmetselaarsloges in Engeland. In dat jaar werd de Independent United Order of Mechanics in het graafschap Lancaster opgericht. Van daaruit verspreidde de orde zich naar de Verenigde Staten, Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Met name in die gebieden is de orde nog steeds actief. De Mechanics hebben op de oorspronkelijke bevolking van die regio een grotere aantrekkingskracht dan de Angelsaksische vrijmetselarij. De mechanicsloges die in Engeland en Nederland zijn ontstaan bestaan dan ook nagenoeg geheel uit mensen afkomstig uit die regio.

Inmiddels hebben zich ook bij de I.U.O.M. diverse afsplitsingen voorgedaan. In Nederland zijn nu voor zover bekend vier verschillende orden actief:

Inhoudelijk vertonen de Mechanics veel overeenkomsten met de vrijmetselarij. De eerste zes graden zijn nagenoeg gelijk aan de blauwe graden in de vrijmetselarij. Daarna volgen nog enkele graden, die overeenkomsten vertonen met de vrijmetselaarsgraden Mark, Royal Arch and Knight Templars.

 

Pink Degree

Scarlet Degree

Green Degree

Blue Degree

Red Knight Degree

White Degree

 

De Mechanics zijn zowel voor mannen als voor vrouwen toegankelijk. Wel komen ze gescheiden bijeen: de mannen in loges, de vrouwen in chapters. De aspirant-leden moeten bij aanmelding een medische verklaring overleggen waaruit blijkt dat ze een goede gezondheid bezitten.

 

In Nederland zijn de volgende loges/chapters:

Independent United Order of Mechanics: Holland District Grand Lodge

            Loge Elisa 6 (Amsterdam)

            Loge Jozua 8 (Den Haag)

            Loge Daniel 10 (Den Haag)

            Loge Elia 11 (Amsterdam)

            Loge Concordia 11 (Utrecht)

            Chapter Mirjam 2 (Zaandam)

            Chapter Sara 4 (Rotterdam)

            Chapter Ruth 6 (Amsterdam)

            Chapter Queen Esther 7 (Den Haag)
Naast de loges (voor mannen) en chapters (voor vrouwen) is nog een aantal andere lokale organisaties actief, bedoeld voor oud-bestuursleden van loges/chapters:

            St. Mattheus nr. 4 Grand Christian Encampment

            St. Luke nr. 2 Grand Christian Encampment

            St. Anna Grand Christian Encampment

            Jonathan Conclave Past Illustrative Grands

            Elizabeth Conclave Past Illustrative Matron

           

Independent United Order of Scottish Mechanics:

            Loge Samuel Tempel 10 (Den Haag)

            Loge Harmony 135 (Rotterdam)

            Chapter Naomi 25 (Rotterdam)

 

Independent Order of Mechanics – Preston Unity (U.S.): District Grand Lodge Holland

            Loge King David 11 (Rotterdam)

            Loge Moraal 21 (Den Haag)

            Loge Prudencia 27 (Den Haag)

            Loge Tempel of Faith 30 (Amsterdam)

            Loge Zarall en Jael 39 (Amsterdam)

            Loge Eastern Light 42 (Rotterdam)

            Loge Morning Star 48 (Rotterdam)

 

Independent Order of Mechanics – Preston Unity (Trinidad)

            Loge Pride of Solomon’s Temple 7 (Amsterdam)

            Loge Solomon’s Temple 10 (Amsterdam)

            Loge Esther 16 (Amsterdam)

 

De grootste van de Mechanicsordes (Independent United Order of Mechanics) bestaat uit een negental districten:

1. Verenigde Staten

2. Trinidad & Tobago

3. Brits Gyana

4. Barbados

5. Verenigd Koninkrijk

6. Suriname

7. St. Lucia

8. Nederland

9. St. Vincent

10. Grenada

Het aantal leden wereldwijd van de verschillende orden en de ledenaantallen in Nederland zijn niet bekend. Waarschijnlijk gaat het in Nederland in totaal om enkele honderden leden. De I.U.O.M. heeft circa vierhonderd leden..


Home