Knights of the Golden Eagle


De gebeurtenissen tijdens de kruistochten zijn de inspiratiebron geweest voor de Knights of the Golden Eagle, een orde die in 1873 in Baltimore (V.S.) werd opgericht. De oprichter wilde volgens eigen zeggen een geheim genootschap op christelijke (protestantse) basis. De doelstelling was het verenigen van blanke mannen met een goede moraal.
De orde kent drie graden: Pelgrim, Ridder en Kruisvaarder. De inwijdingsritualen zijn losjes gebaseerd op de kruistochten en leren de kandidaat respectievelijk trouw, moed en hoffelijkheid, en geloof en eer.
In de loop van de jaren heeft de orde zich ontwikkeld tot een verzekeringsmaatschappij. Op het hoogtepunt telde ze zo'n 60.000 leden.Tegenwoordig zijn het er minder dan 2.000, in drie oostelijke staten van de VS.
Er was een vrouwelijke tak, de Ladies of the Golden Eagle, maar daarvan is niet bekend of ze nog bestaat.


Home