Knights and Ladies of Security


Dit was een broederschap annex verzekeringsmaatschappij, opgericht in Topeka, Kansas in 1892. Drie jaar later waren er 238 lokale afdelingen, verspreid over Kansas, Nebraska, Iowa en Missouri en was de elfde grootste broederschap met levensverzekeringen.
In 1911 had de orde zich uitgebreid over 30 staten, met een ledental van 120.000.

In 1919 werd de naam gewijzigd in Security Benefit Association, in 1950 in Security Benefit Life Insurance Company. Onder deze naam is het bedrijf nog steeds actief, maar uitsluitend nog als levensverzekeringsmaatschappij.

Inwijdingsrituaal


home