International Order of Job’s Daughters

 

Deze, relatief kleine organisatie staat open voor meisjes tussen 12 en 20 jaar die familielid zijn van een Meester-vrijmetselaar. Ze is door vrijmetselaars in 1920 opgericht.
De orde is gebaseerd op een passage uit het Oude Testament, Job 42 vers 15: "En er werden zo schone vrouwen niet gevonden in het ganse land, als de dochteren van Job; en haar vader gaf haar erfdeel onder haar broederen."
De orde probeert in plaatselijke afdelingen, Bethels, zusterschap tussen deze meisjes te creëren en doet daarnaast aan liefdadigheid, met name ten behoeve van doven en slechthorenden.
Op dit moment zijn er Bethels in de Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Filipijnen en Australië.
De orde kent één graad, de inwijdingsgraad

De tekst van het rituaal voor deze graad is op onze CD-Rom Vrijmetselarij opgenomen.


home