Independent Order of Good Templars
 

De Good Templars werden in 1851 in Utica (New York) opgericht als matigheidsorganisatie voor geheelonthouders van beiderlei kunne. De organisatie was geen lang leven beschoren.
Tegenwoordig bestaat de opvolger, de International Order of Good Templars nog wel. 
In Nederland werd de eerste loge gesticht in 1893 door prof. J. van Rees. Het doel was de afschaffing van het gebruik van alcoholhoudende dranken en andere 'bedwelmingsmiddelen'. De Internationale Orde van Goede Tempelieren in Nederland kende het broederschapsprincipe en maakte gebruik van rituelen. De bijeenkomsten waren geheim. De organisatie kende vijf logetrappen: de plaatselijke loge, de Graad-loge, de Districts-loge, de Groot-loge en de Internationale Loge.
In 1962 fuseerden de IOGTN, de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van alle Alcoholhoudende Dranken, de Spoorweg Geheelonthouders Vereniging en een aantal afdelingen van de Algemene Nederlandse Geheelonthoudersbond en werd de nieuwe naam Algemene Nederlandse Drankbestrijders Organisatie (ANDO). Na de opname in de ANDO gingen de loges door als Werkgroepen Broederschap van de ANDO.
In Haarlem werd op 22 december 1912 de Loge Excelsior XIII opgericht. Later kwamen er in Haarlem nog de volgende loges bij: Loge 'Plaats voor Allen' en Loge 'Naastenliefde'. In 1969 ging de Werkgroep Broederschap over in de Afdeling Haarlem van de ANDO en dit was het formele eind van deze orde in Nederland.
In 1933 is, als gevolg van conflicten, een scheuring ontstaan en is de Orde van Goede Tempelbouwers opgericht. Ook deze organisatie was in de jaren zeventig verdwenen.
Beide organisaties werkten in graden:
Degree of the Heart
Degree of Charity
Degree of Virtue

In de jaren 70 van de 20e eeuw zijn de ritualen en de regalia tot een minimum teruggebracht en is er nog maar sprake van een graad: Degree of Justice. In deze eenvoudige ceremonie wordt van de kandidaat gevraagd om te beloven dat zij het gebruik van bedwelmende dranken afzweren.

De ritualen van deze orde zijn gepubliceerd op onze CD-Rom. Het Nederlandse inwijdingsrituaal staat op deze site.
De Nieuwe Orde (maandblad OVGT), jrg. 1 nr. 1.


Home