Hermetic Chapter of Spiritual Knight

Geschiedenis

Spiritual Knight is een vorm van Russisch Rozenkruisersdom en Martinisme, gebaseerd op Ivan Vladimirovich Lopukhin en zijn 'ideale man', wiens beschrijving te vinden is in zijn boek ‘The Spiritual Knight or Seeker of Wisdom’, voor het eerst gepubliceerd in 1791. Lopukhin was een lid van de Russische adel met een voorname militaire en civiele carrière.
Zijn andere meest opmerkelijke werk is ‘Same Characteristics of the Interior Church’, waarin enkele van de filosofieën van het Martinisme en de Kabbalah werden samengebracht met zijn eigen meer conventionele principes van de Russisch-orthodoxe kerk. Het is de achtergrond van deze boeken en zijn overtuigingen die de basis vormden van de Orde en het bijbehorende ritueel. Er wordt aangenomen dat het ritueel voor het eerst werd gedemonstreerd in Moskou in de Burning Star Lodge, een oude loge uit 1784, waar Lopukhin lid van was.
A.E. Waite schreef de inleiding bij D.H.S. Nicholson's vertaling van The Spiritual Knight or
Seeker of Wisdom (1912). De Orde werd in de jaren negentig in Engeland opgericht en er zijn zes chapters in Engeland en één in de VS.
Traditioneel werd het lidmaatschap alleen aanvaard van leden van de Hermetisc Order of Martinists, maar sinds de tijd van de huidige Grootmeester werd de beperking opgeheven en staat het nu open voor uitgenodigde Meester Metselaars. In werkelijkheid is het grootste deel van het lidmaatschap afkomstig van Societas Rosicruciana in Anglia of Hermetic Order of Martinists, maar zoals vermeld in de toelatingseisen, is dit alleen op uitnodiging.

Toelatingseisen

Spiritual Knight is een volledig onafhankelijke christelijke orde en lidmaatschap is alleen op uitnodiging.
De ingewijde moet instemmen met de zeven algemene regels voor een zoeker naar wijsheid. Onder deze zijn dat hij "een ijverige oefening in de vreze Gods en een strikte naleving van de geboden van het evangelie" zal ondernemen; en ook "Een onwankelbare gehoorzaamheid en trouw aan iemands Soeverein, in combinatie met de bijzondere plicht om zijn troon te beschermen ..."

Rituaal & Officieren

Het ritueel is gebaseerd op de geschriften van Lopukhin die voor het eerst werden gepubliceerd in 1791, en als zo geheim beschouwd dat het slechts in kleine aantallen werd geproduceerd voor distributie aan senior vrijmetselaars. Er is maar één graad in de Orde.
In tegenstelling tot elke andere Orde of Graad, wordt de Kandidaat gevraagd om na te denken over verschillende symbolen en items die voor zijn inspectie op tafels worden getoond, zoals zijn schort.
De Officieren van de Orde zijn:

President
Senior Knight
Orator
Director of Ceremonies
Conductor
Secretary

Treasurer
De Orde komt bijeen in chapters. Chapters komen normaal gesproken twee keer per jaar samen.
In 2019 waren er ongeveer 120 leden van de Orde.

Home