Order of the Patrons of Husbandry ľ Grangers


 
De Order of the Patrons of Husbandry, beter bekend als Grange of Grangers werd gesticht in 1867 als een broederlijke vakorganisatie voor kleine boeren en hun families in de V.S. Jongeren tussen 5 en 14 jaar kunnen zich aansluiten bij de Junior Grange.
In 1994 telde de orde zoĺn 325,000 leden in de V.S.
De oprichter van de orde was een vrijmetselaar, Oliver Hudson Kelly, die met deze organisatie het zuiden van de V.S, wilde steunen na de Amerikaanse burgeroorlog. Het werd een nieuw geheim genootschap, min of meer gevormd op mašonnieke grondslag, gericht op het stimuleren van plattelandsleven.
Gelet op de praktijk lijkt het er echter meer op dat Kelly gewoon een nieuw geheim genootschap wilde stichten. De loge in New York City (een Grange) bestond bijvoorbeeld uit 45 mensen die actief waren in fabricage of groothandel van naaimachines.
De orde bestaat uit een zevental graden. In de eerst vier graden zijn mannen en vrouwen gescheiden, de laatste drie worden gezamenlijk beoefend. De graden voor de mannen zijn respectievelijk Laborer, Cultivator, Harvester en Husband, die voor de vrouwen Maid, Shepherdess, Gleaner en Matron. De namen van de laatste drie graden zijn gebaseerd op Romeinse goden uit de oudheid: Pomona, Flora en Ceres. Naast deze zeven graden is er ook nog een jongerenafdeling met een eigen inwijdingsrituaal.
De ritualen zijn duidelijk door de vrijmetselarij be´nvloed: op het altaar ligt een opengeslagen bijbel en diverse landbouwwerktuigen zijn prominent in de logeruimte aanwezig.
De kandidaat wordt geblinddoekt binnen gebracht om de reis naar het innerlijke licht te symboliseren. De werktuigen van de eerste graad zijn een bijl, een ploeg, een hark en een spade. De kapelaan geeft aan dat landbouwer de meest nobele is van alle beroepen, omdat deze door God in de Hof van Eden is ingesteld.
De orde is christelijk.  

Op onze CD-Rom zijn de ritualen en de statuten van deze orde opgenomen.


Home