Ancient Order of Gleaners

 
 

De Gleaners is opgericht in 1894 in Cairo, Michigan, als een broederschap/verezekringsmaatschappij voor mannen en vrouwen ouder dan 16 "van goed moreel karakter, die aantoonbaar verzekeringswaardig zijn" en die "geloven in het bestaan van een hogere macht, de Schepper en Onderhouder van het Heelal." Toen de orde werd opgericht, konden alleen mensen toetreden die werkzaam waren in de land- en tuinbouw en aanverwante beroepen en woonden in kleine plattelandsgemeenschappen (tot 3.000 inwoners). Deze restricties zijn inmiddels opgeheven.
In 1994 had de Gleaner Life Insurance Society, zoals de orde tegenwoordig heet 43.000 leden, tien jaar later claimt de orde een record-aantal leden van 77.300, verdeeld over 61 'arbors' (loges).

De naam Gleaners komt van het bijbelboek Ruth. De orde kent drie klassen lidmaatschap, Beneficiary, Junior en Cooperative. De Junioren groeien na verloop van een aantal jaren automatisch door naar Beneficiary. De Cooperative is te zien als een sociaal lidmaatschap van de broederschap, zonder de verzekering.
De orde kent een viertal graden: Introductory, Adoption, Ruth, en Dramatic.
De Introductiegraad is voorgeschreven voor alle nieuwe leden. Na een korte instructie moet de kandidaat een gelofte afleggen, waarbij hij gehoorzaamheid aan de orde beloofd, trouw aan de principes van de orde en om de leden geen kwaad te berokkenen.
De Adoptiegraad bestaat uit een drietal lezingen over de basisgedachten van de orde. Een groot deel van de instructies is afkomstig uit het oud-testamentische verhaal van Naomi, Ruth en Boaz. Symbolen van de orde zijn de sikkel, de korenschoof en zandloper. In de ritualen is een aanzienlijke hoeveelheid religieuze symboliek terug te vinden. De logeruimte kent een altaar, gebeden worden gesproken en religieuze liederen gezonden.
Naast de inwijdingsritualen zijn er verder ook begrafenis en installatieritualen.

De orde kent maar twee lagen: direct boven de lokale loges, Arbors, staat de Supreme Arbor.


Home