Elks


 
De Benevolent and Protective Order of Elks of America is in 1868 in New York opgericht als een drank-sociŽteit, maar later verworden tot een broederschap met charitatieve doelen. De organisatie staat open voor Amerikanen van 21 jaar en ouder. In 1994 waren er zoín 1,5 miljoen leden.
De oorsprong lag in de drank-sociŽteit Jolly Corks, opgericht om de wet te omzeilen die bepaalde dat cafťís ís zondags gesloten moesten zijn. Toen de club aan populariteit won werd ervoor gekozen de naam neutraler te laten klinken en werd gekozen voor de eland.
De plaatselijke afdelingen werden omgevormd tot loges en er werden meer gegevens van de vrijmetselarij overgenomen. Zo heeft elke loge een dekker en zijn er verschillende ritualen ontstaan, waaronder een inwijdingsrituaal en een rouwloge.
Zoals veel amerikaanse organisaties aan het eind van de 19e eeuw was de orde uitsluitend toegankelijk voor blanken. Pas in 1989 (!) kwam deze eis te vervallen.
De tegenwoordige loges verkopen ook tegenwoordig nog steeds alcoholische dranken.
Vanuit de BPOE zijn verschillende andere organisaties ontstaan, zoals de Antlers (jongeren), de Benevolent and Protective Order of the Does, de Supreme Emblem Club, de Lady Elks en in Canada de Order of the Royal Purple. Als gevolg van de lang doorgevoerde rassenscheiding is in 1897 de Improved Benevolent and Protective Order of Elks ontstaan gericht op afrikaans-amerikanen. In tegenstelling tot veel andere broederschappen groeit deze organisatie tegenwoordig gestaag.
In Canada is een vrouwenafdeling, de Order of the Royal Purple.

Inwijdingsrituaal van de BPOE
Inwijdingsrituaal Order of the Royal Purple
Op onze Download Vrijmetselarij zijn enkele ritualen voor de B.P.O.E. en de Supreme Emblem Club opgenomen, op de download Moose/Elks/Eagles Buffaloes Library is een groot aantal ritualen van verschillende ordes opgenomen.


Home