Equitable Aid Union

The Equitable Aid Union was een typische broederschap met onderlinge steun en verzekeringen. Het werd opgericht in 1879 in Columbus, Pennsylvania. Vier van de oprichters waren vrijmetselaars.
De grootloge stond vorming van lokale afdelingen toe ten noorden van 36 30 noorderbreedte in de Verenigde staten van Amerika en Canada. Het trachtte mannen en vrouwen bij elkaar te brengen om weldadigheid, liefdadigheid, sociale en geestelijke cultuur, de zorg voor zieken en behoeftigen, de hulp voor werkzoekenden en de steun in onderlinge zaken te bevorderen. Daarnaast was er de mogelijkheid voor verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en dood. De Unie stond open vaan candidaten tussen 15 en 55 jaar.
Alhoewel de Unie in 1896 30.000 leden had, ging hij het jaar daarop failliet.

Inwijdingsrituaal