United Ancient Order of Druids


Deze orde werd in 1833 in Engeland opgericht als verzekeringsmaatschappij. Zij ontstond uit de Ancient Order of Druids, die enkele decennia daarvoor was opgericht.
Vanuit Engeland verspreidde de orde zich in de negentiende eeuw naar de Verenigde Staten en Australië en Nieuw Zeeland en in 1872 ontstond in Berlijn de eerste loge op het Europese vasteland. In Duitsland werd enkele jaren later de Deutschen Druiden-Orden opgericht.
Vanuit Duitsland verspreidde de orde zich verder over Europa, met name naar Scandinavië en Zwitserland.
In 2002 werd vanuit de Duitse Loge Schwarzer Diamant in Amsterdam de loge Integrity opgericht, nadat in 1999 een drietal Nederlanders in deze loge was opgenomen. De loge Integrity kwam elke veertien dagen bijeen in het gebouw van de Amsterdamse vrijmetselaarsloges. De Nederlandse loge bestond voornamelijk uit mensen met een Surinaamse achtergrond. Op 1 juli 2004 werd de loge al weer ontbonden en terug gebracht tot informele bijeenkomsten onder de naam Druīdentafel. In Suriname zelf zijn tussen 1996 en 1998 twee loges gesticht, met steun van de Amerikaanse orde. Buiten Europa is de orde verder overigens nauwelijks meer actief, in Europa zijn in totaal enkele duizenden mannen lid. De orden in Australië en Nieuw Zeeland zijn tegenwoordig geheel gericht op verzekeringen.

De U.A.O.D. staat alleen open voor mannen. In het verleden was er in de VS een aparte vrouwenorganisatie, maar daarvan is het onduidelijk of deze nog bestaat. Wel wordt er tegenwoordig in Duitsland gewerkt aan een nieuwe vrouwenorde, de zogenaamde Birgitta-Logen.
De orde werkt in zeven graden, de eerste drie zijn Ovaat (kennis), Bard (gevoel) en Druīde (willen). Daarna zijn er vier ‘verdiepingsgraden’: de Kapittelgraad, de Ringgraad, de Oudergraad en de Riddergraad.

De inwijdingsritualen zijn zeer losjes gebaseerd op oude Druīde-mythen. Dat is dan ook direct de enige link die deze orde nog met druīden heeft. In tegenstelling tot andere druīdenorden heeft deze helemaal niets met vermeende oude keltische of germaanse mystiek van doen.

Ancient Order of Druids - Primitive Degree Ritual   
Ancient Order of Druids - Royal Arch Degree Ritual    
UAOD - Initiation Ritual   
UAOD - Royal Arch Chapter Ritual


Home