Artisans’ Order of Mutual Protection

 

De Artisans’ Order of Mutual Protection is opgericht in 1873 als een verzekeringsmaatschappij en geldt als een typische broederschap. De oprichters wilden niet alleen in verzekeringen doen, maar bedachten daaromheen uitgebreide ritualen, veelal gebaseerd op die van de vrijmetselarij. Ondanks de benaming 'Artisans' (handwerksman) was de motor achter de oprichting een arts, een vrijmetselaar en lid van de Ancient Order of United Workman, James Bunn.

Zelfs voor die tijd werd het rituaal als te lang, te saai en te zeer een kopie van maçonnieke ritualen gezien om de leden te kunnen boeien. Binnen korte werd het dan ook aangepast. 

Pas in 1955 kwam er een afdeling voor vrouwen. Voor jongemannen, leeftijd tussen 18 en 30 was al een jongerenafdeling opgericht in 1933. In de jaren '50 van de twintigste eeuw bereikte de orde voor wat betreft het ledental haar hoogtepunt, 36,000. Sinds die tijd is het aantal leden teruggelopen tot de helft van dat aantal aan het einde van de jaren '80.
Naast verzekeringen doet de orde ook aan studiebeurzen en kinderprogramma's.


Inwijdingsrituaal


Home