Ancient Order of Knights of the Mystic Chain

 

Dit gezelschap werd in 1871 opgericht naar de tradities van koning Arthur en de Tafelronde. De oprichters waren vrijmetselaars en leden van de Knights of Pythias. Een aantal karakteristieken van deze ordes zijn dan ook hier terug te vinden. Zo kent de orde drie graden: Knighthood, Mystery en Chivalry. Het middelpunt van de loge was een altaar, met daarop een opengeslagen bijbel.
De inwijdingsritualen hadden echter een minder serieuze ondertoon. Zo werd bij de eerste graad de kandidaat op een metalen plaat geplaatst waarbij hij een voorwerp uit een bak met water moet pakken. Op het moment dat hij in die bak greep werd de plaat onder electrische stroom gezet. In een andere graad moet de, geblinddoekte, kandidaat buigen en blijkt er plotseling een bak met water voor hem te staan. Ook worden leden in de ritualen opgeroepen de kandidaten belachelijk te maken. Dit alles tot grote hilariteit van de leden.

Een aantal jaren na de oprichting werd een vierde graad toegevoegd, de Mark-graad (afkomstig uit de vrijmetselarij), uitsluitend toegankelijk voor oud-bestuurders van lokale afdelingen, zogenaamde Castles. Er werd een afzonderlijke para-militaire uniform-rang ingesteld en er kwam een graad voor vrouwen: Naomi of de Daughters of Ruth.

In 1889 stapte de orde ook over op verzekeringen. Desondanks groeide ze nooit echt uit. Op haar hoogtepunt had ze ongeveer 40.000 leden. In de eerste helft van de twintigste eeuw verdween ze helemaal. Buiten de Verenigde Staten heeft de orde nooit enige aanhang gehad.


Home