Foresters

 

Volgens eigen tradities zouden de Foresters voortkomen uit bosarbeiders uit de koninklijke bossen in het middeleeuwse Engeland. De vroegste bronnen die met enige zekerheid de beginperiode van deze organisatie duiden gaan echter terug tot het begin van de negentiende eeuw. In 1813 werd in Engeland de Royal Order of Foresters opgericht. Het meest opvallende aan deze orde was dat de inwijding bestond uit een knuppelgevecht.

In 1832 ontstond een scheuring waarbij de Ancient Order of Foresters werd opgericht. Deze orde waaide over naar de Verenigde Staten en in 1880 werd de Subsidiary High Court Nederland-BelgiŽ opgericht.

In de VS is deze Forester-orde bijna verdwenen (er zijn nog wel zo'n tiental andere Foresterorden, allemaal afsplitsingen, actief, waarvan de grootste, de Independent Order of Foresters zo'n 1,5 miljoen leden heeft), in Engeland leidt de orde een kwakkelend bestaan en ook in Nederland loopt de orde langzamerhand leeg. De Nederlands-Belgische afdeling telt nu vier lokale afdelingen, courts, en zo'n 150 leden.
In 1979 waren nog zes courts actief: Amsterdam/Charity, Eensgezindheid en Ethica in Amstelveen, Excelsior in Amsterdam, Stad 's Gravenhage/Benevolence in Den Haag en Kennemerland in Haarlem. In dat jaar werd besloten het hoofdkantoor, een riant pand in de Amsterdamse Sarphatistraat van de hand te doen omdat dit niet meer rendabel bleek.
Het doel van de orde is het bevorderen van de eerbiediging van de persoonlijkheid, haar rechten en vrijheden; het kweken van een goede broederschap en naastenliefde en het toepassen van ethiek. Tegenwoordig doet de orde in Nederland charitatief werk. In Engeland zijn de activiteiten grotendeels verworden tot een onderlinge waarborgmaatschappij.
De orde is zowel voor mannen als vrouwen toegankelijk. In de V.S. was een aparte vrouwentak van de A.O.F., de Companions of the Forest of America.

Daarnaast is in Rotterdam nog een andere Forestersorde actief, die valt onder de jurisdictie van een Engelse orde. Deze orde bestaat voornamelijk uit mensen van Surinaamse afkomst.  

De Independent Order of Foresters heeft geruime tijd naast de inwijdingsgraad een hogere graad gekend: de Royal Forester.

Ceremony of Initiation Ancient Order of Foresters 
Initiation Ritual of the Companions of the Forest of America  
Ritual of the Independent Order of Foresters
Ritual of Exaltation into the Royal Foresters (IOF)
Ceremonial of the Catholic Order of Foresters
Initiation Ritual Foresters of America

Op onze Download Vrijmetselarij is de brochure 'Wat is Forestry?', de statuten van de AOF en een oudere versie van de ritualen van de Independent Order of Foresters opgenomen; op de download Woodmen/Foresters Library is een grote collectie ritualen, alsmede andere geschriften opgenomen.


Home