American Legion


Het American Legion, voornamelijk een organisatie voor Amerikaanse oud-militairen, werd opgericht in 1919 in Parijs. In 1993 telde het Legion iets meer dan 3 miljoen leden.
Het American Legion is geen geheim genootschap in de letterlijke zin van het woord, maar het kent inwijdingsritualen en een sterke politieke agenda. In sommige districten bestaat het Legion uitsluitend uit vrijmetselaars.
In de jaren twintig van de twintigste eeuw kreeg het Legion een semi-officiŽle status aan bij de federale overheid, kreeg het overtollig militair materieel en een belastingvrijstelling voor het hoofdkantoor in Washington D.C.
Het Legion heeft vanaf die tijd een aanzienlijke invloed uitgeoefend op lokale, staats- en federale wetgeving en speelde een belangrijke rol in het veiligstellen van pensioenvoorzieningen voor veteranen. Daarnaast heeft het Legion, met zijn uiterst conservatieve standpunten bijvoorbeeld getracht om in 1920 een verbod te krijgen op het staatsburgerschap voor mensen van Japanse afkomst die niet in de V.S. zijn geboren en de verplichting voor niet-engelstalige kranten om een vertaling van deze krant bij het hoofd van de posterijen te deponeren.
Het American Legion Auxiliary is de vrouwenafdeling van de organisatie en is actief op het gebied van welzijn en rechten voor veteranen, met name gewonden en ouderen.

Op onze CD-Rom Vrijmetselarij en Broederschappen zijn opgenomen: Initiation Ceremony of The American Legion, Manual of Ceremonies of American Legion Auxiliary en de Initiation Ceremony of the Sons of The American Legion


Home