7de Gr\ Provoost en Rechter

Uit: The Intermediate Degrees 1° - 17°, 1990.

In some systems this Degree was known Irish Master
The Lodge meets in the Middle Chamber under Azariah ben Nathan, Prince of the Harodim. Dean of the Provosts and Judges and Inspector of the Architects who drew the Working Plans of the designs approved by the Grand Masters. The Ritual represents the procedure on the appointment of a new Provost and Judge.
The duties of this Body are two-fold:
(a) As Provosts they are responsible that the Working Plans furnished by the Architects are in accordance with the Designs approved by the Grand Masters. and that the actual work is properly executed.
(b) As Judges, they are empowered to adjudicate on any matters of dispute that may arise.
The General Design of the Building, and the record of all Judgements delivered, are kept in an Ebony Box, of which each Provost and Judge has a Key.

 


7° Tracing Board
Items depicted are:
An irradiated equilateral Triangle with the letters G A in the centre signifying that God Himself was the Great Architect of the Temple.
The ciphers for the letters X J and J H S. These form a part of the Arcana and are explained during the ceremony. Above the cipher for H is a sprig of Acacia.
An Altar (double Cube), surmounted by the three Great Lights.
The Monument and the Obelisk surmounted by a funerary Urn, as depicted on the Tracing Board for the Fifth Degree.
A naked Sword point uppermost.
An oblong shallow Plan Box.
A Pair of Scales.

 

 

 

Deze tekst komt uit het boek Maçonnieke Beschouwingen van A. van Leeuwen (1949).

Het Myst\ get\ van deze gr\ is 6, het getal van dualiteit en van ,,vergrijp” en ,,vergelding”. In de psychische wereld is het de reflectie van de wet van Karma.
Er zijn 3 Myst\ letters: Yod – Aleph - Beth, welke duiden op de respectievelijke woorden: Yachinah = God sterkt; Agaz = God beschermt en Ben-Khûrim = Zoon des Meesters (Zoon des Verhevenen).
De T\ is rood behangen en stelt voor de Middenk\ in de T\, dezelfde waar de beide Kon\ in de vorige gr\ troonden. Er staat een ebbenhouten kist, met goud beslagen en met juwelen versierd, in het midden. Hierin worden de verslagen der zittingen bewaard. Er zijn 6 Off\ opgesteld in een dubbele Driehoek, nl.
Tito in het Oosten, Zerbal in het Zuid-Oosten, Abda in het Zuid-Westen, Josaphat in het Westen, Adoniram in het Noord-Westen en Stolkin in het Noord-Oosten.
In enkele rit\ zijn de plaatsen van Abda en Stolkin verwisseld.
De Cand\ moet de Zes Geboden van Gerechtigheid leren, nl.:
1. Rechters moeten God-vrezend, onafhankelijk, oprecht en wijs zijn;
2. Gerechtigheid moet leiden tot het geluk van zowel de bena­deelde als van de misdadiger beiden;
3. Men moet oordelen zonder aanzien des persoons;
4. Gerechtigheid is in de 1ste plaats voor armen, ouden en onderdrukten en moet hen Vrede brengen;
5. Er is slechts één Wet voor burgers en vreemdelingen, voor armen en rijken, voor jong en oud;
6. Gerechtigheid moet zijn de Kracht van de Gemeenschap en een Steun en Bescherming voor allen.
De cer\ is er op gericht de driften en harstochten te beteugelen door zelfbeschouwing in het Licht van God en Zijn Heiligen en Helden. Het leert ons zacht en mild te wezen in ons oordeel over anderen en om vóór het eigen recht, dat van anderen te laten gaan. Naasten-Liefde en Rechtvaardigheid zijn de beste wapenen tegen zelfzuchtige begeerten. De Kern is ,,Zelf-onderzoek”, teneinde een Sleutel (het Juweel van de Gr\) te hebben tot de ziel van de medemens. Dit Zelf-onderzoek moet geschieden met kracht, voortvarendheid en moed, opdat men alle verkeerde en schadelijke uitwassen van het karakter kan afhakken.
De Qabalistische letter is Qoph, waarvan het symb\ de Bijl is. De Bijl omgeven door de bundel staven, welke de Fasces heette,  was ook in Rome het embleem van de Pax Romana. Ook is het symb\ van de Qoph wel het ,,Oog van een Naald”, hetgeen duidt op de nauwgezetheid, waarmede wij ons Zelf-onderzoek moeten verrichten.

Ritualen:
Rituaal voor de Graad van Provoost en Rechter (nederlands, 2e helft 19e eeuw).
Provost and Judge (Amerikaans, 1835).