6de Gr\ Geheimschrijver

Uit: The Intermediate Degrees 1° - 17°, 1990.

This Degree has borne several titles under different Obediences, and already in 1783 it was known also as Perfect Master by Curiosity and Perfect English Master.
The meeting is held in a private apartment in Solomon’s Palace where the three Grand Masters met to confer, and beneath which was the Vault where the embalmed body of Hiram Abif rested.
The King is making preparations to transfer to Hiram, King of Tyre, the twenty cities in Galilee which he had promised in recognition of the assistance he had received from Hiram during the building of the Temple.
Hiram, however, under the guidance of Adoniram has already made a tour of inspection, and finds the cities in a somewhat ruinous condition and the surrounding countryside little better than a desert. He hastens to Jerusalem and, without being announced, enters Solomon’s room. Solomon is alone, meditating on the problems raised by the death of Hiram Abif. In some anger, Hiram upbraids Solomon for what he considers his bad faith.
Joabert, one of Solomon’s Court, has seen Hiram enter and, not knowing who he is, becomes fearful for the safeiy of his Master. He goes to the door, which Hiram has left ajar, and hears what transpires. Hiram discovers him and demands his instant death as a spy; whereupon Joabert is arrested.
The Kings resume their discussion, Solomon explains that it is his intention to rebuild the cities and send husbandmen to cultivate the surrounding lands before the transfer takes place. Friendship is restored, and a new covenant is entered into, with the additional provision that, should any of the cities not please Hiram, he is free to choose others.
Joabert is then brought back and his defence that he was fearful for Solomon’s safety is accepted. At Hiram’s suggestion he is appointed an Intimate Secretary of the two Kings, and instructed to draw up the new Treaty of Alliance.
The degree is clearly based on I Kings Chapter X, vs 11-13.

 


6° Tracing Board
Items depicted are:
The Dormer of the Temple appearing out of the Clouds, in the window, the letter Yod.
The Black and White marble Memorial Monument.
Solomon s Palace showing the door and approach path.
The Hebrew letters Beth, Shin, Nun.
The Grave stone on which are caned the Hebrew letters (right to left): Cheth, Vau, Resh, Mem, below these: Aleph, Beth, Yod. Below this inscription is an equilateral Triangle enclosing the Hebrew letter Yod.

 

 


Plan of 6° table
An equilateral Table Gold-coloured cloth
a. The 3 Great Lights
b. A large Scroll, with Seals of wax
c. Hiram Abif’s Golden Jewel
s. Two Swords

 

 

Deze tekst komt uit het boek Maçonnieke Beschouwingen van A. van Leeuwen (1949).

Het Heilige Get\ van de gr\ is 7. De betekenis is de MENS. De Myst\ Letter is (soms) de G, Hebreeuws Gimel, hetgeen Kabeltouw (of Kameel) betekent en de 1ste letter is van het woord Gomèr. De betekenis daarvan is Garve of Schoof en duidt op Schoonheid, Overvloed en Voeding. Soms wordt de Mens gesymboliseerd door een Koren-Schoof, zoals in de droom van Jozef (Gen. XXXVII, 7).
De T\ is, als in de 4de gr\, met zwarte gordijnen behangen. waarop zilveren tranen. In het O\ zijn twee Tr\ opgesteld. In het N\O\ zit Kon\ Salomo, in het Z\O\ Kon\ Hiram van Tyrus. Tegenover hen in het W\ zit Zerbal de Kapt\ van de W\. De Cand\ draagt de naam Joaber (in sommige ritualen: JoahBen of ook Yah-Ben = Gods Zoon). Hij is de hoofdfiguur uit het legendarisch verhaal van de twist tussen de beide Koningen, waarvan I Kon. IX-13 ons verhaalt. Deze geschiedenis lijkt echter niet zo heel erg betrouwbaar, want II Kron. VIII-2 vertelt dit juist in omgekeerde volgorde. Hoe dit ook zijn moge, de Ma\ traditie aanvaardt het 1ste relaas en laat de jonge kapt\ van de Wacht Joaber optreden in de twist, met de bedoeling zijn vorst te beschermen. Om de jonge man te beschermen tegen Hiram’s woede (die Joaber op staande voet had willen doden, omdat hij hem van spionage verdacht), verheft Kon\ Salomo hem tot zijn persoonlijk Geheimschrijver, waardoor het Joaber vergund was het gesprek bij te wonen. Met een listige draai (zoals helaas in veel dergelijke geschiedverhalen, die slechts dienen om de esoterische bedoelingen voor naieve leken te verbergen) wordt aan Joaber verweten, dat hij te overijld had gehandeld en feitelijk gestraft had moeten worden. Integendeel zou, wanneer wij eerlijk de ,,feiten” bezien en daarop afgaan, Kon\ Hiram wegens overijling gestraft moeten worden, aangezien hij bijna Joaber had omgebracht, zonder zijn zaak behoorlijk te hebben onderzocht. Terwijl Joaber beloond diende te worden voor zijn trouw en de moed, waarmede hij de verboden ,,Binnenkamer” binnendrong.
Er zijn in deze gr\ twee Koningen: Verstand en Gevoel.
Beiden zijn even machtig en belangrijk. Zij symboliseren natuurlijk onze vermogens van Intellect en Emotie. De mens mag niet in de fout vervallen de ene boven de andere te stellen. Pas in onderlinge harmonie kunnen zij de grote diensten bewijzen, waarvoor zij ons zijn geschonken.
Het Gr\ Symb\ van deze gr\ is een Lichtende Driehoek in het O\ waarin 4 lettertekens: in het midden de letter G (Gimel) en in de drie hoekp\ de letters: B (Beth), N (Nun) en Sh (Shin). De letter G werd al verklaard. De letter B is van het woord: Berith, hetgeen Verbond betekent; de letter N is van Neder, wat Gelofte beduidt en de letter Sh is van Shelemoth, hetgeen vertaald wordt met Volmaakt. In hun geheel worden zij verklaard als te betekenen, dat Kon\ Salomo en Kon\ Hiram door een nieuwe en Volm\ Gelofte hun heilig Verbond bekrachtigden. In myst\ zin worden zij uitgelegd als de 3 Gr\ Lichten van Geloof-Hoop-Liefde.
De Qabalistische som der overeenkomstige letter-waarden (Gematria) dezer 4 tekens is 355, het getal dagen in het Maanjaar, het ,,vrouwelijke” Jaar, dat in het Hebreeuws Shanah heet. Sh-N-H = 300 + 50 + 5. Het ,,Zonne-jaar” kan pas ontstaan, nadat het Geest-Centrum is bereikt. Dan wordt de ,,scheppings-letter” Yod toegevoegd. waarvan de waarde 10 is en wordt het aantal gebracht op 365, het getal van Henoch, de Ingewijde.
De Qabalistische letter van de gr\ is Resh en het symbool een Veren Pen, het zinnebeeld van Waarheid en het attribuut van de Egyptische Godin Madt. Bij de beproeving van de gestorven Osiris N. wordt in Amenti zijn Hart opgewogen tegen de Pen. De naam van deze gr\ coincideert op gelukkige wijze met dit symbool. Het is een gr\ van ,,omkering” (de balans in het Boek der Doden). Tot hiertoe was de richting der processen van binnen naar buiten. In het denk-voelen wordt die richting nu omgekeerd, zoals de volgende gr\ zullen aantonen.

Ritualen:
Rituaal voor de Graad van Geheimschrijver (nederlands, 2e helft 19e eeuw).
Intimate Secretary (Amerikaans, 1835).